Afstuderen binnen Built Environment
Shapers

Afstuderen binnen Built Environment

Toch wel bijzonder, 3 studenten van de HAS opleiding Geo Media & Design, en 2 studenten van Built Environment die binnen onze academie gestart zijn met afstuderen. Joost de Kruijf en Paul van de Coevering zijn hun externe begeleiders. Ze hebben al even kunnen wennen aan docenten die tijdelijk hun collega’s zullen zijn.

De afstudeerders!

“Iedereen binnen SLM is erg enthousiast, ze tonen veel interesse en zijn benieuwd met wat voor ideeën wij komen. Daarnaast is het me opgevallen dat iedereen erg veel kennis heeft van het onderwerp.”

Jelmar, Nick en Romijn gaan aan de slag met zowel het technisch als visueel verbeteren van CyclePRINT. Voor Jelmar de technische kant: het inzichtelijk maken van (fietstelweek)data, in een interactieve kaart / tool gebruikmakend van o.a. OpenLayers 3, NodeJS en browserIFY. Nick en Romijn zullen werken aan de visualisatie (het design) daarvan zodat er een product ontstaat dat aantrekkelijk en leesbaar is voor de gebruiker. Dit alles binnen het mobiliteitsvraagstuk dat zich focust op drie doelgroepen, namelijk de werknemer, werkgever en overheid. Er zal gekeken worden op welke manieren de werkgever het gedrag van de werknemer kan veranderen om bijvoorbeeld te laten kiezen voor de fiets. De overheid daarentegen zal kijken op welke manieren zij de infrastructuur kunnen verbeteren en de werkgever kunnen adviseren.

“Het valt op dat de NHTV veel samenwerkt met verschillende organisaties uit het werkveld. Hierbij is het niet enkel voor studenten, maar ook voor onderzoek vanuit de NHTV.”

Tom & Freek werken binnen het expertise gebied “Urban Intelligence”. De een richt zich op integraliteit en multimodaliteit binnen de provincie Noord-Brabant. Waarbij het de vraag is hoe mobiliteit op een dusdanige wijze geïntegreerd kan worden binnen verschillende sectoren in het provinciaal beleid waarmee het uiteindelijk bij kan dragen aan een betere leefomgeving. De ander richt zich op fietssnelwegen en de kwaliteitsaspecten waaraan deze moeten voldoen. Met behulp van een te ontwikkelen assessmenttool zullen zowel drie fietssnelwegen (in zowel Nederland, België als Duitsland) als de tool worden beoordeeld.

“Ik waardeer de eerlijkheid en openheid die we tot nu toe gekregen hebben van onze begeleider. Er is ruimte voor alles wat we maar willen mits wij het goed kunnen onderbouwen waarom het nodig is”.

HAS logo  Logo NHTV Breda

;