Awesome!
Shapers

AWESOME!

In opdracht van het vak “Living in Cities” zijn eerstejaars International Spatial Development (ISD) studenten aan de slag gegaan met een opdracht om de leefbaarheid in Tilburg aan te pakken.

Ideeën op kleine schaal
Dit niet via grootschalige beleidsdocumenten of ruimtelijke plannen, maar met ideeën op kleine schaal. Om op dit schaalniveau grip te krijgen, is de samenwerking gezocht met het chapter Tilburg, van de Awesome Foundation. De Awesome Foundation is een wereldwijde organisatie waarbij, op lokaal niveau, een verzameling mensen zorgen voor sponsoring van ideeën die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een stad.

Iedere twee maanden wordt het beste idee beloond met €1.000,- om dit idee ook daadwerkelijk uit te voeren!

Ingrepen die openbare ruimte beter laten functioneren
De ISD studenten zijn door middel van een kort onderzoek naar de kwaliteit van de buitenruimte, na gaan denken over ingrepen die deze openbare ruimte beter kunnen laten functioneren. Hieruit kwamen onder andere de volgende twee Awesome ideeën voort:

 

1. Een Kabelbaan over een plein, ook wel “The stress free Express way”

Shaping 1!

2. Een spontane disco is de openbare ruimte, “DiscoBrug”

Shaping 2 !

Deze ideeën zijn als beste twee uitgenodigd voor de finale pitch, maar helaas zijn beide plannen niet als meest Awesome aangemerkt.

Volgend jaar volgt de herkansing voor de nieuwe eerstejaars!

Groepsfoto:

Shaping front !

Shaping 3 !

;