BE integraal – toekomstvisie voor Stadionpark Rotterdam!
Opleiding

BE integraal – toekomstvisie voor Stadionpark Rotterdam!

In opdracht van de gemeente Rotterdam zijn de derdejaars BE-studenten aan het werk gegaan met een uitdagende workshop ter voorbereiding op hun 1e stageperiode. Binnen een week tijd is er geinventariseerd, geanalyseerd en gedroomd. Dit heeft geleidt tot uiteenlopende scenario's die dan weer de basis vormden voor de uiteindelijke visie. De focus van de plannen ligt op de combinatie van sport, groen en wonen. Juist de samenwerking en de integrale aanpak binnen deze workshop zullen de studenten tijdens hun stageperiode veelvuldig tegenkomen.

Belang van samenwerken

Ruimtelijke opgaven worden steeds complexer: meer partijen zijn betrokken, meer afwegingen spelen een rol en er is ook steeds meer data beschikbaar waarop beslissingen gebaseerd kunnen worden. Omdat we steeds meer binnen het stedelijk gebied aan het (her)ontwikkelen zijn, spelen brede maatschappelijke opgaven ook een nadrukkelijke rol. Complexe opgaven vergen dan ook een multidisciplinaire aanpak. Samenwerking, met voldoende aandacht voor elke discipline, is de sleutel tot succes.

Kracht van integrale aanpak

De rol van dergelijk multidisciplinaire teams in dit proces is steeds vaker sturend en initiërend. Dergelijke teams worden in een beginstadium van het proces gevraagd visie te ontwikkelen voor een bepaald gebied zodat inzichtelijk wordt welke kansen en mogelijkheden er liggen voor een locatie. Kort gezegd onderzoeken zij wat nu precies de opgave is voor een specifiek gebied. Een kritische en onderzoekende houding en het kunnen ontwikkelen van een eigen mening/opinie is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Door met een open en creatieve blik te onderzoeken en een beetje ‘out of the box’ denken kunnen zij een visie (integraal plan) opstellen waarin zij een bijdrage leveren aan de duurzaamheid en de leefbaarheid van een specifiek gebied, de wijk en de stad.

De opgave

In deze week durende workshop "BE Integraal" zijn de studenten aan de slag gegaan met een bestaande opgave in de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil de ontwikkeling van het gebied op Rotterdam-Zuid rond het stadion De Kuip versterken en versnellen. Daarom is er een gebiedsvisie nodig. Het doel is het gebied leuker, mooier, en levendiger te maken en het gebied te transformeren tot het Stadionpark!

foto 1: Bovenaanzicht plangebied

locatie 

foto 2: Impressie toekomstige situatie

Stadionpark Rotterdam 

Foto 3: Totaal perspectief kaart

Zuid totaal perspectief kaart

Eindresultaten & impressies BE Integraal workshop

20160901_162707_resized

20160901_124746

20160901_124828

20160901_125129

20160901_125231

20160901_130033

20160901_125101

20160901_155659_resized

 

;