Blog mee en win een ticket naar het cvs-congres in Gent!
Stories

Lang zullen we leren!

Het klinkt logisch dat ons vakgebied sneller vooruit gaat als we leren van onszelf en anderen. Voor elke vervoersplanoloog kan het helpen om in de zoektocht naar oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteitsproblematiek, omgevingskwaliteit, groei en krimp te leren van ervaringen uit het verleden. Leren is dan ook van toenemend belang in onze werkzaamheden. Steeds vaker leren we ook meer exploratief, door nieuw beleid of innovaties direct in de praktijk te proberen in proeftuinen, pilots en experimenten. Straten of verkeerspleinen worden eerst tijdelijk afgesloten en na evaluatie wordt de inrichting aangepast. Van innovaties zoals de elektrische bus wordt in een Living Lab eerst een proof of concept geleverd voordat de technologie wordt opgeschaald. Learning by doing dus.

Leren kan op vele manieren: monitoren, evaluatie, desk research, gesprekken, nieuwe dingen proberen, kijken bij de buren. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend. Zo kost evalueren tijd terwijl het volgende project alweer begonnen is. En het kost geld dat we liever inzetten voor uitvoering. Leren is ook een spannende gebeurtenis. Het betekent namelijk verantwoording afleggen en naast successen ook 'zwaktes' delen. Om nog effectiever te leren is het bovendien interessant ervaringen over organisaties heen te delen. Echt leren vraagt dus om durf en structureel ruimte scheppen voor reflectie en openheid over wat we doen; maar hoe creëren we dat?

Dit jaar staat het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in het teken van "Leren". Oftewel: Lang zullen we leren! Hoe en wat kunnen we leren van onze eigen en elkaars successen en tegenvallers? Welke pilot, proeftuin of project heb je recentelijk geëvalueerd en waartoe leidde dat? Op welke momenten gebruik je "kennis" (vooraf om te plannen, tussendoor om bij te sturen of achteraf om te evalueren) en hoe wordt die kennis dan gebruikt? En: wat voor instrumenten zijn er nodig om leren te stimuleren?

Het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) organiseert een blogwedstrijd voor jonge talenten in de vervoersplanologie. De 3 beste bloggers winnen een gratis deelname aan het congres (inclusief overnachting) op 23 en 24 november 2017 in Gent (BE).

Het congres is een tweedaagse bijeenkomst op het gebied van verkeers- en vervoersplanologie. Het congres is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Ga voor meer informatie over de wedstrijd naar: www.cvs-congres.nl

Poster Blogwedstrijd CVS 2017

;