Breda decor guerilla-acties studenten Breda University of Applied Sciences
Stories

Proefdraaien in Breda, ‘echte’ guerilla in Calgary

Deze ‘urban guerilla’s’ zijn een voorbereiding op een internationaal project in Canada. De studenten doen als onderdeel van de minor ‘Retrofitting Urban Sprawl’ onderzoek naar alternatieven voor het autogebruik in twee wijken in Calgary.

Met de Bredase guerilla-acties doen zij nu alvast ervaring op voor een vergelijkbare stedelijke interventie die zij in maart 2019 in Calgary gaan uitvoeren rond Tactical Urbanism. Hierbij zetten de studenten de kennis die in Nederland als ‘fietsland’ aanwezig is volop in. Zo draait het bij alternatieven voor het autoverkeer niet alleen om fietsbeleid, maar ook om het aantrekkelijker maken van steden door ze tot leven te brengen.

Bike Guerilla’s

Met behulp van het Handboek Bike Guerilla’s - dat op basis van vijf jaar ervaring met guerilla-acties door BUas in samenwerking met de gemeente Breda is ontwikkeld - organiseren de studenten in opdracht van de gemeente Breda verschillende creatieve acties en evenementen in de stad. De gemeente ondersteunt deze initiatieven met microkredieten ter waarde van 500 euro per pop-up. De studenten doen zo naast theoretische kennis ook praktische ervaring op met het organiseren en uitvoeren van acties.

In samenwerking met de gemeente Breda gaan vierdejaars studenten van de opleiding Built Environment in het komende half jaar namelijk aan de slag met een internationale opdracht in Calgary. Dit zullen zij doen in de vorm van een urban guerilla: een overrompelende interventie of actie van korte duur - variërend van een paar uur tot een dag - die samen met gebruikers van de openbare ruimte vorm krijgt. Bij zogeheten ‘Bike Guerilla’s staat de fiets centraal: als vervoermiddel dat goed is voor stad, mens en milieu en bijdraagt aan het welzijn van mensen en de leefkwaliteit in steden.

Oplossingen voor autoverkeer

“Onze studenten deden de afgelopen maanden onderzoek naar tijdelijke en structurele oplossingen voor het autoverkeer en de op auto’s gerichte inrichting van twee stadswijken in Calgary”, legt Ineke Spapé, docent Tactical Urbanism aan BUas, uit.

“Met de guerilla-acties in Breda doen zij ervaring op met het organiseren van zulke stedelijke interventies. Deze ervaring gebruiken ze vervolgens om een op maat gesneden guerilla-actie voor Calgary uit te voeren. Hierbij maken onze studenten dankbaar gebruik van de kennis die in Nederland aanwezig is. Als ‘fietsland’ spelen we wereldwijd immers een voortrekkersrol: met onze goede infrastructuur, goede parkeerfaciliteiten en vooral door ons ‘netwerkdenken’. Zo kun je met een goed functionerende fietsinfrastructuur bereiken dat een stad veel leefbaarder en aantrekkelijker wordt.”

Presentatie in Calgary

Vier vertegenwoordigers van een groep van 30 medestudenten van de opleidingen Urban Design, Mobility en Spatial Planning mogen op kosten van de Canadese opdrachtgever - een stichting die zich inzet voor een veiliger en prettiger Calgary - in maart 2019 in Calgary hun plannen presenteren en een ‘urban guerilla’ uitvoeren.

;