BUas en Arriva lanceren learning community ‘People on the Move’
Stories

Breda University of Applied Sciences en Arriva lanceren learning community ‘People on the Move’

Breda University of Applied Sciences en Arriva lanceerden gisteren de nieuwe Learning Community ‘People on the Move’. Het personenvervoer is namelijk volop in beweging: door een veranderende balans tussen werk, studie en privé, het intensieve gebruik van social media en data, nieuwe consumptiestijlen en de stijgende welvaart. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo is de reiziger niet langer het sluitstuk van de keten, maar staat de passagier centraal bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen in het reizigersvervoer. Binnen de learning community brengen Breda University of Applied Sciences en Arriva deze nieuwe ontwikkelingen in kaart. Ook voor Brabant liggen hier veel kansen, zoals in de samenwerking (intermodaliteit) tussen trein, bus, fiets en (deel)auto.

Internationaal netwerk van topspecialisten

Met deze vierjarige samenwerking willen Arriva en Breda University of Applied Sciences nog meer van elkaar leren en elkaar versterken op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Kennis wordt onder meer gedeeld via gezamenlijke studieprojecten, werkbezoeken, stages en gastcolleges. De learning community biedt Arriva - een toonaangevende Europese speler op het gebied van regionaal openbaar vervoer - en Breda University of Applied Sciences een goede mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het personenvervoer en op het gebied van multimodaliteit. Dit krijgt niet alleen vorm door kennis met elkaar te delen, maar ook door samenwerking met het bedrijfsleven en door de resultaten die dit oplevert te integreren in het onderwijscurriculum van Breda University of Applied Sciences.

“In de opleidingen Logistics en Built Environment leiden we studenten al decennialang op in het vakgebied van personen- en goederenvervoer. De samenwerking met Arriva geeft een impuls aan ons onderwijs, doordat studenten aan de slag kunnen gaan met vraagstukken die zorgen voor veranderingen in het personenvervoer”, vertelt Ruud Weijmans, Business Knowledge Innovation Manager van Breda University of Applied Sciences. “Dat zal uiteindelijk resulteren in een inspirerende, interactieve leer- en werkomgeving waarin studenten en docenten worden uitgedaagd actief deel te nemen aan een internationaal netwerk van topspecialisten in dit vakgebied. “Deze samenwerking stelt Arriva in staat de kennis die in de BUas-opleidingen van Logistics en Built Environment aanwezig is naar de ov-sector te vertalen. Tegelijkertijd kunnen wij het onderwijs en onderzoek van Breda University of Applied Sciences een belangrijke impuls geven. Het is onze verwachting dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan versnelde innovaties op het gebied van mobiliteit, in het bijzonder als het gaat om belangrijke thema’s als digitalisering, duurzaamheid, flexibiliteit en multimodaliteit”, zegt Anne Hettinga, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland. “Bovendien willen we studenten - de toekomstige professionals en managers in het openbaar vervoer – de mogelijkheid bieden om zelf een bus te leren besturen als bijbaan naast hun studie en zo hun ervaringen in de praktijk toe te passen.”

De learning community ‘People on the Move’ sluit aan op de ervaringen met het wereldwijde netwerk Youth for Public Transport (Y4PT), dat specifiek is gericht op de innovatie van het openbaar vervoer. Breda University of Applied Sciences maakt hiervan sinds 2017 deel uit. In dat jaar won zij de European Transport Innovation prijs voor een Virtual Reality-applicatie op het gebied van fietsbeleving.

In de nieuwe learning community krijgt samenwerking met andere disciplines - van nieuwe media tot gaming en datagedreven technologieën - alle ruimte. Zoals in de ontwikkeling van nieuwe services aan reizigers in samenwerking met de opleiding Hospitality, Of door in te spelen op de behoefte aan een sterkere (virtuele) beleving in nieuwe ov-voertuigen of bij haltes, waaraan samen met de opleiding Gaming invulling gegeven kan worden. Ook krijgt de interactie met reizigers een belangrijke rol bij het identificeren van nieuwe uitdagingen in het personenvervoer. Arriva en Breda University of Applied Sciences dagen elkaar vanuit diverse vakgebieden uit, zoals via hackatons waarbij innovaties in de praktijk van Arriva getoetst kunnen worden. Centraal thema van dit eerste project binnen deze Community is ‘Youth for Multi Modal Mobilitity’ (Y4M3).

;