Call voor onderzoek Fietsveiligheid
Stories

Ben jij bijna afgestudeerd of wil je promoveren, dan hebben wij jou nodig!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt jonge wetenschappers uit onderzoek te doen naar oorzaken en preventie van fietsongevallen waaruit direct maatregelen voor beleid te herleiden zijn.

Hoe? Lees hier meer….

Een voorstel kun je inleveren bij birgitte.schmidt@minienm.nl. Het Ministerie is geïnteresseerd het onderzoek van 5 uitgekozen wetenschappers nauw te volgen. De 5 wordt gevraagd een pitch van hun onderzoek te verzorgen op de Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek die op 27 maart 2018 door de NoAF, een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, TNO, CROW-Fietsberaad en het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wordt georganiseerd in Den Haag.

Aanleiding
In Nederland wordt veel gefietst. Van jong tot oud wordt het normaal gevonden om regelmatig te fietsen. Zij het recreatief of voor woon-werkverkeer, fietsen vinden wij in Nederland een hele normale bezigheid. En dat is goed. Fietsen moeten wij vooral blijven doen. Het is gezond om te bewegen en een makkelijke manier om te komen waar je wilt. Bovendien heeft het voordelen voor ons milieu.

Maar met de huidige vergrijzing en de mogelijkheden van elektrisch ondersteund fietsen, zien wij een trend van een steeds groter wordende groep senioren die tot op late leeftijd door blijven fietsen. En deze groep is kwetsbaar gebleken. Het aantal fietsongelukken is gestegen en deze groep (60+) neemt een groot deel daarvan voor haar rekening.

Knelpunt
Vanuit verschillende onderzoeksdisciplines wordt er al onderzoek gedaan naar oorzaken, gevolgen en preventie van fietsongevallen. Echter, vanuit beleidsmakers is er behoefte aan onderzoek dat direct vertaald kan worden naar beleid. Maatregelen waar op korte termijn een vermindering van het aantal fietsongevallen mee te behalen is. Fietsongevallen algemeen, maar van senioren in het bijzonder.

Traject
Voor het vervolgtraject biedt het Ministerie de 5 uitgekozen wetenschappers een tweetal bijeenkomsten aan waarbij ze het Ministerie beter kunnen leren kennen en daarmee hun onderzoek beter te laten aansluiten bij beleid. Bovendien biedt het gelegenheid gelijkgestemden te ontmoeten en daarmee hun kennisnetwerk te verbreden. Iedere sessie op het Ministerie wordt voorgezeten door een interessant persoon werkzaam binnen het domein Fietsveiligheid.

Prijs
De wetenschapper met het beste onderzoek krijgt een reis naar Barcelona aangeboden om deel te nemen aan het International Cycling Safety Conference 10, 11 October 2018*.
Maak het verschil, doe een onderzoeksvoorstel!

* The International Cycling Safety Conference (ICSC) is a forum for researchers and experts in the field of cycling safety to exchange their knowledge and bring up new research topics or safety solutions. This year the Conference will be held in Barcelona.

;