De ‘LocHal’: De nieuwe stadscampus van Tilburg
Opleiding

De ‘LocHal’: De nieuwe stadscampus van Tilburg

Door AnneMarijn Kok - 183837

Een oude locomotiefhal opnieuw inrichten om te gebruiken als bibliotheek en werkplek, hoe gaat dat in zijn werk?

 

Tegenwoordig worden steeds meer oude industriële gebouwen opgeknapt zodat deze gebouwen een nieuwe functie kunnen krijgen. Deze gebouwen hebben een bepaalde oude uitstraling, die in combinatie met een nieuwe functie een hele goede sfeer kunnen bieden.
In Tilburg gebeurt dit ook. Hier wordt een oude locomotiefloods van de NS omgebouwd tot nieuwe stadcampus van Tilburg.

Geschiedenis

Deze oude locomotiefloods is gebouwd in 1932 en gelegen aan de noordkant van het station in Tilburg. De loods was in het bezit van de NS en werd gebruikt om defecte locomotieven te repareren. De functie van deze loods heeft gezorgd voor het architectonische ontwerp van de hal. Het is een erg hoog gebouw zodat de locomotieven omhoog getakeld konden worden waardoor er ook aan de onderkant van de locomotieven gewerkt kon worden.
In 2010 heeft de gemeente Tilburg deze hal gekocht van de NS, waarna er in 2012 plannen werden gemaakt om de locomotiefhal te gebruiken als nieuwe stadscampus van Tilburg. Deze plannen kregen langzaam vorm en uiteindelijk is in 2017 de renovatie van de hal van start gegaan. Als de renovatie volledig volgens plan verloopt zal de hal eind 2018 de deuren openen. (LocHal, sd) (Spoorzone 013 , sd)

Functie

De nieuwe naam van de hal werd “LocHal”, als afkorting van Locomotiefhal. Deze hal is bedoeld als een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informatie en kennis kunnen delen, creativiteit kunnen ontwikkelen en kunnen recreëren.

Indeling

In het gebouw komen oud en nieuw samen. Veel aspecten van het oude gebouw worden in tact gehouden. De hele fundering en buitenzijde van het gebouw blijft staan en alleen de binnenkant wordt opnieuw ingericht.
De LocHal bestaat uit meerdere verdiepingen. Bij binnenkomst is er een grote ruimte waar een grote trap en terrassen zijn. Deze trap biedt een opstap naar de eerste verdieping.

2

Afbeelding 1: Het trappenlandschap (Civic Architects)

Op de eerste verdieping zijn de werkplekken en vergaderruimtes te vinden. Op de tweede verdieping zijn de kleinere werkplekken te vinden en het stadsbalkon. Dit is een nieuw gebouwde, publieke wintertuin. Vanaf dit stadsbalkon is er uitzicht over de stad en het spoor van Tilburg.
Het gebouw is verdeeld in zes Labs,
bestaande uit: “het digi-, het future-, het game-, het woord- en het tijdlab” (bd, sd)
Voor ieder thema is er een ruimte, zodat mensen elkaar op deze plekken kunnen ontmoeten. (bd, sd) (Civic Architects , sd)

Gebruikte materialen

Voor de inrichting wordt er, in samenwerking met het textielmuseum, gebruik gemaakt van textielschermen van 15 meter hoog en 50 meter breed. Deze schermen worden gebruikt om de gebieden te onderscheiden. Ze kunnen bewegen op de manier waarop vroeger de kraanbanen de locomotieven door de hal verplaatsten. Op die manier komt nog een deel van de oude functie van het gebouw terug. Daarnaast bieden de textielschermen ook weer een link met de historie van Tilburg aangezien de stad vroeger een grote textielindustrie had.
Naast de textielschermen komen er ook akoestische glazen ruimtes waar mensen geïsoleerd kunnen werken.
De bovenste helft van de hal was vroeger transparant. In het nieuwe ontwerp blijft dit behouden alleen moest het glas wel hersteld worden. Door de transparante bovenkant is er op de bovenste verdieping goed zicht op de stad.

3

Afbeelding 3: De textielschermen (Civic Architects)

Ook wordt er gezorgd voor comfort. Verwarming en verkoeling wordt aangelegd in de zitplekken op de trap en alle ruimtes hebben hun eigen klimaat. (Architectuur.nl , sd) (Braaksma en Roos, sd) (Textielmuseum , sd)

De ontwerpers

De LocHal is ontworpen en uitgevoerd door een samenwerking van verschillende bedrijven. Het ontwerp van de hal is gemaakt door Braaksma & Roos architecten, Civic Architects en Inside-Outside. De adviesdiensten zijn geregeld door Arup, het Engineer&Construct deel is uitgevoerd door Binx en als laatste heeft Mecanoo gezorgd voor inrichting van de bibliotheek. (Architectuur.nl , sd)
De plannen voor de LocHal zijn groots. De ontwerpers kunnen niet wachten tot de renovatie klaar is is en de hal gebruikt kan gaan worden als nieuwe stadscampus om een prettige werkplek te bieden voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Bibliografie

Architectuur.nl . (sd). Lochal Tilburg . Opgehaald van https://www.architectuur.nl/project/lochal- tilburg-door-the-cloud-collective/

bd. (sd). Lochal: Vol verwachting klopt het hart. Opgehaald van bd.nl : https://www.bd.nl/tilburg/lochal-vol-verwachting-klopt-het-hart~a3e73e57/

Braaksma en Roos . (sd). Lochal Tilburg . Opgehaald van braaksma-roos.nl: http://www.braaksma-roos.nl/project/lochal-tilburg/

Buchholz, J. (2018). VOORMALIGE SPOORWERKPLAATS WORDT HUISKAMER VAN DE STAD.
Stedenbouw 750.

Civic Architects . (sd). Bibliotheek Tilburg . Opgehaald van civicarchitects.eu : https://www.civicarchitects.eu/bibliotheek-tilburg.html

LocHal. (sd). Renovatie-Lochal . Opgehaald van Lochal.spoorzone013.nl: https://lochal.spoorzone013.nl/renovatie/

Spoorzone 013 . (sd). Start renovatie LocHal. Opgehaald van Spoorzone013.nl: https://www.spoorzone013.nl/ondernemen/start-renovatie-lochal/

Textielmuseum . (sd). Lochal Tilburg . Opgehaald van textielmuseum.nl: https://www.textielmuseum.nl/nl/pagina/lochal-tilburg

;