De Noord/Zuidlijn: een succes of een misser?
Shapers

De Noord/Zuidlijn: een succes of een misser?

Dit artikel is geschreven door Jennifer Hinfelaar als opdracht voor het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden, tijdens het academisch jaar 2019 - 2020.

Er werd op 25 juni 1997 een referendum gehouden over de Noord/Zuidlijn. De meerderheid (65%) van de uitgebrachte stemmen was tegen op de nieuwe metrolijn. Echter was de opkomst te klein om een aantal van 155.000 tegenstemmen te halen. Veel mensen waren bang dat de kosten erg zouden oplopen en dat er veel huizen zouden verzakken door de zachte bodem, wat ook voor meer kosten zorgt. Uiteindelijk zijn ze toch gaan bouwen aan de Noord/Zuidlijn. Nu is de Noord/Zuidlijn eindelijk af, maar is het ook zo’n succes als ze gehoopt hadden? (Gerritsma, 2018)

ehud neuhaus gNhM_S6__cM unsplash

Kenmerken die het bijzonder maken

De beste eigenschap van de Noord/Zuidlijn is de betere bereikbaarheid van de stad. Je gaat makkelijker en sneller van Amsterdam Noord naar Amsterdam Zuid. Van station Noord naar station Zuid is het een kwartier met deze metrolijn, wat voorheen ongeveer twee keer zo lang duurde. Doordat deze metrolijn ook op het centraal station stopt, is de bereikbaarheid van de binnenstad ook een stuk beter. Deze 10 kilometer lange metrolijn is voor een klein gedeelte boven de grond, maar voor het grootste gedeelte ligt het  onder de grond. Dit is gedaan, omdat er boven de grond niet voldoende plaats is om veel mensen te vervoeren en onder de grond wel. In de omgeving van het Buikslotermeerplein bij Station Noord begint de metrolijn bovengronds, waarna hij onder het IJ en het Centraal Station door gaat. Via een boortunnel gaat hij daarna ondergronds verder tot aan het Scheldeplein, waar de tunnel op de traditionele manier met een open bouwput is aangelegd. De lijn komt iets voorbij de RAI bovengronds en eindigt vervolgens bij Station Zuid. Er zijn dus een aantal stations op de route van de Noord/Zuidlijn ondergronds aangelegd. (COB, sd)

Waar moet het aan voldoen?

Wat het belangrijkste doel was van de Noord/Zuidlijn is de betere bereikbaarheid van de stad, wat erg belangrijk is voor de ontwikkeling van Amsterdam op economisch gebied. Mensen moeten zich sneller en efficiënter van Amsterdam Noord naar
Amsterdam Zuid kunnen verplaatsen. De hoeveelheid mensen groeit in Amsterdam, door onder andere meer toeristen en de vele kantoren op de Zuidas. Deze mensen moeten zich allemaal door Amsterdam verplaatsen en deze reizigersstromen kunnen de bestaande bus- en tramlijnen niet aan. Door ondergronds een metrolijn aan te leggen die dwars door Amsterdam gaat, is het de bedoeling dat de drukte bovengronds en ondergronds beter verspreid is. Het is dus belangrijk dat er vaak een metro rijdt om zoveel mogelijk mensen te vervoeren en dat er weinig uitval van de metro is. (Claus, 2019) (COB, sd)

Wat maakt het een succes?

Doordat het een metrolijn is die dwars door Amsterdam gaat, gaan meer mensen dan vroeger met de metro. De drukte is nu beter verspreid en er is meer plaats in de trams, waarmee de meeste mensen voorheen reisden. De metro heeft ook als voordeel dat de kans op vertraging door bijvoorbeeld verkeerslichten kleiner is dan bij bussen. Dit draagt er ook aan bij dat meer mensen gebruik maken van de metrolijn. Bij de Noord/Zuidlijn vallen metro’s in tegenstelling tot andere metrolijnen
minder vaak uit en is de punctualiteit beter. Als er echter storingen zijn, zijn er extra bussen gereserveerd die direct kunnen worden ingezet. Bovendien zijn de metro’s op de Noord/Zuidlijn, die zes wagons hebben, langer dan de metro’s op andere metrolijnen, waardoor er meer mensen meekunnen en het relatief rustiger is in de metro zelf. Er zijn dus voldoende zitplaatsen, wat voor extra comfort zorgt. Ook de lichtbalken langs de deuren van de metro zorgen voor een grote waardering;
als deze balken groen kleuren is er voldoende tijd om in te stappen, als deze rood kleuren gaan de deuren dicht waarna de metro vertrekt. Voorheen was er een metrolijn die een behoorlijke omweg nam door Amsterdam. De Noord/Zuidlijn vormt een directe verbinding van Noord naar Zuid, waardoor de reistijd afneemt. (Claus, 2019) (GVB, 2019)

lucian alexe WKN oNhKoJs unsplash

Wat zijn nou eigenlijk de minpunten?

Doordat er op deze metrolijn meer en vaker metro’s rijden, zijn de bus- en tramlijnen verandert. Sommige bus- en tramlijnen zijn vervallen, ook worden er een aantal opgevangen door andere lijnen. Een aantal van de bus- en tramlijnen die zijn veranderd, zijn ingekort. Waar je voorheen met de bus of tram kon doorrijden, moet je nu uitstappen en de rest met de metro reizen. Deze mensen moeten nu dus extra overstappen, wat weer voor meer reistijd zorgt. Ook kan je de overstap missen, wat nog meer tijd kost. De reistijd is er dus niet voor iedereen beter op geworden met de Noord/Zuidlijn. (Kaaij, 2018) (Gerritsma, 2018)

Wat is uiteindelijk de conclusie?

Al met al is de Noord/Zuidlijn een succes. Over het algemeen is iedereen tevreden met de nieuwe metrolijn en zien ze het als een verbetering. De reistijd is er aanzienlijk op vooruit gegaan en er rijden veel metro’s wat voor extra tevredenheid zorgt. De Noord/Zuidlijn lijkt dus aan alle criteria te voldoen. Het heeft ook niet voor niets gemiddeld een 8,4 gekregen voor het reizigerstevredenheidsonderzoek van het laatste kwartaal in 2018. Er zijn echter altijd wel een paar mensen die het nadelig ervaren door extra overstappen en extra reistijd. Je kan tenslotte niet iedereen tevredenstellen. (GVB, 2019)

Bibliografie

Claus, S. (2019, januari 22). De Amsterdamse Noord-Zuidlijn een halfjaar na opening: flop of succes? Trouw.

COB. (sd). Amsterdam, Noord/Zuidlijn. Opgehaald van COB:
https://www.cob.nl/overondergrondsbouwen/voorbeeldprojecten/amsterdam-noordzuidlijn/

Gerritsma, C. (2018, juli 19). Hebben de tegenstanders van de Noord/Zuidlijn gelijk gekregen? Het Parool.

GVB. (2019, juli 18). De Noord/Zuidlijn is (bijna) jarig! Opgehaald van GVB:
https://over.gvb.nl/nieuws/de-noordzuidlijn-is-jarig/

Kaaij, M. v. (2018, juli 22). Nog lang niet iedereen juicht om de Noord-Zuidlijn. Trouw.

Kruyswijk, M. (2018, september 26). Amsterdammers kiezen Noord/Zuidlijn in plaats van tram. Het Parool. Opgehaald van Het Parool:
https://www.parool.nl/nieuws/amsterdammers-kiezen-noord-zuidlijn-inplaats-van-tram~bd57345a/

Mensonides, F. (2018, november 16). Frans Mensonides. Opgehaald van Frans Mensonides:
http://www.fransmensonides.nl/noordzuid2.html

Vaillant, D. (2019, juli 21). De Noord/Zuidlijn in 50 feiten en cijfers. Opgehaald van Wij nemen je mee:
https://wijnemenjemee.nl/divers/nieuws/50-feitjes

;