Deelname prijsvraag Carefully Designed!
Shapers

Natuurlijk bestaan!

Auteur: Maureen Kogelman
Urban Design (BE) 2e jaars

Bij Phidias Community Cooking liep rond het begin van ons schooljaar een prijsvraag genaamd ‘Carefully Designed’. De prijsvraag betrof een herontwikkelingsopgave voor zorglocatie Mikado te Horst. Een medewerker van Phidias was op onze eerste atelier-dag van het tweede jaar Urban Design aanwezig om een selectie van de klas mee te laten doen aan de prijsvraag. Samen met vier medestudenten heb ik de kans gekregen om deel te nemen aan de prijsvraag.

Proces

De grootste uitdaging bij de herontwikkeling van een zorglocatie lag bij de focus op de kwetsbare doelgroep. Ik mocht invulling gaan geven op de vraag; ‘wat is zorg 2.0?’ Ik ben gaan onderzoeken hoe de zorg in de toekomst gerealiseerd kan worden en hoe dit in de samenleving past.

Gezamenlijk zijn we met het analyseren van de wijk en omgeving begonnen. Dit was voor ons ‘bekend terrein’, omdat we dit voorheen vaker hebben gedaan. Hierna kwam het, voor ons, nieuwe gedeelte: zorg 2.0 en burgerparticipatie. We hebben onderzocht wat dit voor ons, de doelgroep en de wijk betekende. Dit was erg interessant en leerzaam. Ik heb geleerd om me te verplaatsen in de doelgroep. Wat zijn hun behoeften en wensen? Hoe zou dit ruimtelijk vormgegeven moeten worden? Wat zijn de belangen van verschillende organisaties en de omwonenden in de wijk?

Na de analyse en het maken van een omgevingsmaquette en schaalstudies om inzicht te krijgen in de schaalgrootte, zijn we op zoek gegaan naar referentieprojecten waarin zorg 2.0 centraal staat. We hebben veel verschillende en innovatieve projecten gevonden. Deze hebben we goed bestudeerd, waarna ieder begon met ontwerpen. Ieder ontwerp gaat in op de vraag hoe zorg 2.0 het beste in het Mikado terrein te Horst vorm gegeven kan worden.

1

Ontwerp: Natuurlijk Bestaan!

Uit de analyse was gebleken dat de zorg van vandaag te massaal en hierdoor onpersoonlijk is. De zorglocaties zijn geen onderdeel van de samenleving omdat zij afgesloten zijn en de zorglocaties een op zichzelf staand en werkend complex is. Er is weinig contact met de buurt, wat de zorg van vandaag niet ten goede komt. Een sociaal netwerk wordt voor iedereen van steeds groter belang.

Natuurlijk bestaan! geeft een antwoord op de zorgvraag van vandaag en de toekomst. Het is een kleinschalig concept waardoor er een persoonlijke sfeer kan ontstaan. Een verstandelijk beperkte is een persoon met eigen wensen en behoeftes. Hij/zij heeft de ruimte om een geschikte woning voor zijn/haar wensen en behoeftes te vinden in het vernieuwde Mikado terrein. Er zijn drie clusters met een centrum waar bewoners van Mikado en bewoners uit de buurt samen kunnen komen. De drie clusters (wijken) hebben elk hun eigen identiteit en dagelijkse routine. Bewoners kunnen een huis kiezen dat bij hen past. Een verschil in opzet en positionering van de clusters zorgt er voor dat verschillende maten van zorgbehoeftes een plek krijgen. Daarnaast zijn er verschillende openbare ruimtes met verschillende vormen van dagbesteding om aan ieders vraag te kunnen voldoen. Iedere bewoner kan zijn eigen talenten gebruiken. De compacte clusters zijn onderdeel van een groter geheel. Zij staan in een helende en rustgevende landschappelijke context. Daarnaast is er een dynamische groene loper die toegang biedt aan verschillende activiteiten voor zowel de buurt als bewoners van Mikado.

Natuurlijk bestaan! daar waar een hulpbehoevend persoon een thuis kan vinden en zijn wensen en talenten kan inzetten. Dit in compacte clusters in een helend landschap met een groene loper met activiteiten die de buurt betrekt. Mikado is op deze manier een integraal onderdeel van de samenleving.


23

Workshop

Na de eindpresentatie van onze ontwerpen zijn Veerle Merk en ik uitgekozen om deel te nemen aan de workshop op 29 november 2016. Op deze dag hebben we samen met de prijswinnaars, medewerkers van Phidias en Dichterbij (zorginstelling op het Mikado terrein) en andere professionals deelgenomen aan de workshops. Het was ontzettend interessant en fascinerend om te zien hoe verschillende ideeën uit de winnende plannen samen komen tot een ultiem ontwerp. Door dit samen met bewoners van Mikado en werknemers van Dichterbij te doen, kunnen wensen en behoeftes van de doelgroep meteen visueel gemaakt worden. Er ontstaat zo een prachtige samenwerking tussen de doelgroep en ontwerpers waarin Phidias een verbindende en overkoepelende rol speelt. Het was een geweldige ervaring om hierbij aanwezig te mogen zijn en het heeft mij erg gemotiveerd om toekomstige ontwerpen te maken die vanuit een specifieke doelgroep opgezet worden.

 

;