Echte mannen parkeren boven!
Shapers

Echte mannen parkeren boven!

Het bedenken van een gedragsinterventie is vanuit de cursus ‘Slimme Mobiliteit’ een onderdeel van de minor Mobiliteitsmanagement aan NHTV Breda. Het doel is om theorieën over gedragsbeïnvloeding in de praktijk toe te passen.

Aanleiding
Er zijn signalen dat het parkeren van de fietsen chaotisch verloopt op het G-gebouw. Er wordt verondersteld dat er te weinig ruimte is voor het aantal fietsen. Oorzaak kan zijn dat de rekken boven in de fietsenstalling onvoldoende worden benut door de studenten. De fietsen worden in de huidige situatie chaotisch over het entree gebied van het gebouw geplaatst.

Doel
Het doel van deze opdracht betreft het nagaan of er een fietsparkeerprobleem is en of dit probleem met een gedragsinterventies te beïnvloeden is.

Het idee achter de gedragsinterventie
Om de gedragsbeïnvloeding bij de fietsenstalling tot een succes te maken is gebruik gemaakt van theorieën op het gebied van sociale beïnvloeding – associaties met betekenisvolle persoon – koppelen aan grotere campagne/evenement. Sociale beïnvloeding heeft betrekking op de slogan “Echte mannen parkeren boven”, waar de campagne subtiel inspeelt op het gevoel van de mannelijke fietsers. Naast de sociale beïnvloeding van de mannelijke fietser wordt de vrouwelijke fietser door middel van sociaal bewijs ook geprikkeld om haar fiets in de bovenste rekken te plaatsen. Sociaal bewijs is er namelijk op gebaseerd dat mensen de neiging hebben om te doen wat veel andere mensen in hun omgeving ook doen. Wanneer meer mannelijke fietsers hun fiets boven stallen en de bovenste stallingen meer gebruikt worden, zullen vrouwen ook vaker voor de bovenste rekken kiezen doordat veel mensen uit hun omgeving dat ook doen.

Als betekenisvolle persoon is gekozen voor een karakter dat symbool staat voor mannelijkheid, James Bond. James Bond is een welbekende persoonlijkheid die al voor vele jaren bekend is bij zowel jong als oud en ook beide doelgroepen aanspreekt. Daarnaast zorgt het mannelijke karakter van James Bond voor meer overtuiging van de slogan en het gebruikte beeldmateriaal tijdens de campagne.

De campagne speelde zich af tijdens de première van de nieuwe James Bond film. Hierdoor lift de campagne voor het op de bovenste rekken stallen van de fiets mee op de landelijke campagne voor de film. Mensen zullen bewust al dan niet onbewust vaker met James Bond in aanraking zijn geweest door de campagne voor de film waardoor ze eerder geneigd zijn om de fiets boven te stallen.

Nulmeting
Om te kunnen controleren welk effect de maatregel hebben, is het noodzakelijk een nulmeting te verrichten waarmee het verschil kan worden aangetoond met de nieuwe situatie.

Interventie strategie
Om de gedragsbeïnvloeding op zoveel mogelijk manieren tot een succes te brengen zijn er verschillende interventies toegepast. Deze interventies zijn gericht op het fietsparkeergedrag van de studenten, om dit op de gewenste manier plaats te laten vinden. De interventies:
• Fout geparkeerde fietsen worden in het bovenste rek geplaatst, dit wordt gedaan om aan te geven waar de fietsen horen te staan;
• Het lage fietsenrek wordt voorzien van een vak met ducttape. Dit vak geeft een ruimte aan waarbinnen de fietsen geplaatst moeten worden;
• Door middel van rood-wit afzetlint wordt de ruimte aangegeven waar geen fietsen horen te staan; • Flyers met de tekst ‘Echte mannen parkeren boven’ en een afbeelding van James Bond. Dit wordt gedaan om de heren te motiveren om het bovenste deel van het fietsenrek te gebruiken.

Controlemeting
Om te kunnen controleren of de maatregelen effect hebben gehad is het noodzakelijk dat er een controlemeting wordt gehouden. Met de controlemeting is dan te zien of het gewenste gedrag van de mensen nog steeds wordt vertoond na afloop van de gedragsinterventies.

Conclusies
De verschillende gedragsinterventies kunnen als succesvol worden beschouwd. Vooral het aanbrengen van de linten hadden effect. Aan de ‘verkeerde’ kant van de fietsenstalling werd door het aanbrengen van een rood-wit lint duidelijk gemaakt dat hier niet gestald moet worden. Aan de juiste zijde van de fietsenstalling werd met ducttape aangegeven dat fietsen hier juist wel gestald moesten worden. Beide maatregelen hadden effect op het stallingsgedrag. Aan de zijde waar stallen onwenselijk is, werd niet meer gestald. Aan de zijde waar stallen juist wel gewend is, werden de fietsen netjes in het rek geplaatst en niet ervoor. Dit gedrag werd zelfs vastgehouden toen de linten werden verwijderd.

De effecten van de kleine gedragscampagne ‘echte mannen parkeren boven’ zijn lastiger meetbaar. Het doel was om de motieven om boven te stallen te vergroten. Er werd niet zichtbaar vaker boven gestald, maar dit had waarschijnlijk ook te maken met de relatief rustige week in het G-gebouw. De meeste fietsers zagen daardoor het nut niet om boven te stallen. De campagne heeft mogelijk wel het bewustzijn onder de mannelijke fietsers vergroot. De eerste weken na de gedragsinterventie zullen uitwijzen of dit het geval is.

Studenten:
Joris Finke
Jolien Metz
Joost Hermans
Anja van den Berg
Guus van Pienbroek
Tirza Edhardt.

12115650 788264661295359 3062723502886638855 n

James Bond

;