Eerstejaars studenten Built Environment maken ontwerp voor Chasséveld
Opleiding

Hans blogt over het eerstejaars project BE 

Wanneer je één van de drie Nederlandstalige differentiaties van de opleiding Built Environment gaat volgen, begin je met het LAB. Het LAB is een actieve werkvorm waarin je groepen van zes studenten uit alle drie de differentiaties (mobiliteit, urban design en ruimtelijke ordening en planologie) aan een plan werkt om het Chasséveld te herinrichten. De opdracht gaat over een gebied waar iedereen bekend mee is, aangezien het recht tegenover het academiegebouw ligt. Als eindproduct maken alle groepen een integrale visie en ontwerp voor het Chasséveld, een voorstel voor herinrichting. Aan deze opdracht wordt gezamenlijk gewerkt in een atelier, waar opdrachten, schetsen en maquettes worden uitgevoerd en gemaakt.

Hoewel je in de eerste schoolweken direct al aan het LAB begint, is het duidelijk wat de opdracht omvat. Tijdens het LAB krijg je gezamenlijke en individuele uitleg van de begeleiders én kun je de collegestof van andere vakken direct toepassen. Net als bij veel van de docenten op NHTV het geval is, werken de begeleiders van het LAB vaak ook zelf in het vakgebied. Op deze manier krijg je veel tips en inzichten die gebaseerd zijn op het echte leven en die niet zomaar uit een boekje komen.

In de eerste weken van het LAB word je uiteraard nog wat intensiever begeleid. Wanneer je na een aantal weken bekend bent met de opdracht, krijg je echter ook genoeg mogelijkheid om je geleerde kennis toe te passen zoals jij dat zelf fijn vindt. Hierdoor verschillen de eindproducten van elk groepje ook, wat vervolgens weer erg leerzaam is voor jezelf.

Doordat er studenten van mobiliteit, urban design én ruimtelijke ordening en planologie in elk groepje zitten, leer je goed samen te werken met de verschillende differentiaties. Dit is bewust zo gedaan, omdat dit ook het geval zal zijn wanneer je later aan de slag gaat in het vakgebied. Bovendien kun je op deze manier goed overwegen of je wel de goede differentiatie hebt gekozen.

Al met al geeft het LAB naar mijn mening een goede indruk van de gehele opleiding: Nadruk op teamwork, docenten uit het vakgebied, actuele onderwerpen, een ontspannen werksfeer en een persoonlijke benadering!

Student Hans van Erp

LAB

Bekijk hier de teams en een aantal impressies van hun resultaten! 

 
08 12 15  1

08 12 15  2

08 12 15  3

08 12 15  4

08 12 15  5

08 12 15  6

08 12 15  7

08 12 15  8

08 12 15  9

08 12 15  10

08 12 15  11

08 12 15  13

08 12 15  17

08 12 15  21 08 12 15  22

08 12 15  27 08 12 15  26

08 12 15  23

08 12 15  29

08 12 15  28

08 12 15  33

 

;