Eindhoven gaat sky high
Opleiding

Eindhoven gaat sky high

Door Roos Kemme - 183265
 

De stad groeit en staat inmiddels wereldwijd bekend als leider op technologisch gebied. Maar het imago van Eindhoven blijft achter. Het stationsplein wordt daarom flink aangepakt en groeit tot grote hoogte, het wordt het visitekaartje van de stad.

Het stationsplein in Eindhoven

Het huidige Stationsplein van Eindhoven voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de groeiende stad en de gebruikers van het gebied. Het gebied moet volgens de gemeente een aantrekkelijkere plek worden.

Het nieuwe plan District E, moet een aantrekkelijk beeld vormen en een icoon worden voor de stad. Het belangrijkste doel is om een link te leggen tussen het historische karakter van Eindhoven en zijn huidige identiteit als de opkomende hoofdstad van Brainport. Maar hoe doe je dat voor een terrein van ongeveer zes voetbalvelden groot?

"Brainport is een innovatieve top technologieregio van wereldformaat. Hier bedenken ze oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. [Brainport]"

Er moet naast het centraal station van Eindhoven op een terrein van 70.000 m² groot, een project ontworpen worden voor gemengd gebruik waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Het plan moet voldoen aan de ambitie van Eindhoven om een duurzame innovatiehub te worden. [Powerhouse Company]

1

Afbeelding: aanzicht plan vanuit station [Powerhouse Company]

Volgens de gemeente moet het nieuwe stationsplein een groenere plek worden waar mensen elkaar goed kunnen ontmoeten. Ze willen de dynamiek van Eindhoven gestalte kunnen geven op deze belangrijke plek. [Amvest, 2017]

Met het nieuwe plan moet het Eindhovense stationsplein een echte entree van de stad worden. [Theeuwen, 2017]

Hoe zorg je daar dan voor? De gemeente Eindhoven heeft hiervoor een tender gehouden. Verschillende gerenommeerde projectontwikkelaars werden in de gelegenheid gesteld om hun plan te presenteren.

En de winnaar is..

De keuze voor de herontwikkeling is gevallen op het ontwerp van Amvest en architectenbureau Powerhouse Company/ZUS. Dat heeft het college van B en W donderdag- middag 15 juni 2017 bekendgemaakt in een presentatie aan de gemeenteraad en de pers. De ontwikkelcombinatie krijgt de voorkeur boven de concurrenten van Hurks Vastgoedont- wikkeling en BPD.

In hun voorstel verandert het Stationsplein van een ver- snipperd plein met weinig uitstraling naar een spectaculair verblijfsgebied voor wonen, werken, uitgaan en recreëren, waarvoor Brainport Eindhoven model staat. [Theeuwen, 2017]

Amvest creëert een ontwerp waarin een autovrije openba- re ruimte zich uitstrekt naar het centrum van de stad. De ontwikkeling erkent ‘de radio’ – het monumentale Cen- traal Station – door zijn openbare ruimte en lage schaal te respecteren, terwijl het visueel wordt verbonden met ‘de Lichttoren’, het symbool van het technologische erfgoed van de stad. [Muis, 2017]

Het winnende voorstel

Het ontwerp bestaat uit drie slanke torens die naar bene- den toe uitwaaien. Er ontstaan op maaiveldniveau brede uitnodigende plinten die aansluiten op een reeks levendige onderling verbonden openbare ruimtes die tegelijkertijd een nieuw stadsplein introduceren. De torens worden 76 tot 158 meter hoog. [Muis, 2017]

"Hiermee komt Eindhoven op de lijst met hoogste woontorens in Nederland."

District E gaat onderdak bieden aan 450 koop- en huurap- partementen, waarvan 20 procent in de sociale woning- bouw door corporatie Woonbedrijf verhuurd zullen worden. In de nieuwe publiekstrekker voor de Eindhovense binnen- stad is ongeveer een derde van het vloeroppervlak bestemd voor openbare en semiopenbare publieksfuncties, zoals een hotel, vergaderruimtes, werkruimtes, studentencentrum, winkels, restaurants en expositieruimtes. [Amvest, 2017]

In combinatie met het diverse aanbod aan deze functies betekent dit volgens de architecten een levendige toevoe- ging aan het binnenstedelijke leefklimaat. Disctrict E gaat volop ruimte en kansen bieden voor een echt Eindhovens programma met techniek, design en kennis. Dit past bij Brainport Eindhoven. [Muis, 2017]

De torens hebben vanaf de 5de verdieping groene terrassen die breder uitlopen. Deze dakterrassen zijn bedoeld voor werk, uitzicht en ontspanning. Op de lagere verdiepingen sluit de bebouwing aan op de hoogtes van de omliggende gebouwen, zoals ‘de radio’ dat met tal van zichtlijnen volop zichtbaar blijft. [Amvest, 2017]

Een diagonale as verbindt het station met de Lichttoren, ook een monument en tevens een belangrijke erfenis van het Eindhovens industriële verleden. Zo wordt District E een schakel in de as die het stationsgebied verbindt met het
18 Septemberplein, aldus architectenbureau Powerhouse Company/ZUS. [Muis, 2017]

Het nieuwe stationsplein

De circulaire bestrating op het plein ligt in een grid van parallellogrammen en benadrukt de verschillende looprich- tingen. Er komen led-lichtlijnen in de bestrating die het verkeer en voetgangersstromen geleiden. De verlichting in de lijnen reageert op het gebruik en het klimaat.

2

Afbeelding: entree fietskelder stationsplein [Theeuwen, 2017]

Momenteel vormen bestaande wegen een barrière. Deze worden opgenomen in de shared space, waardoor ook fietsers meer ruimte krijgen. Een afdalende fietsrotonde met lichtwaterval en het standbeeld van Anton Philips leidt naar de ondergrondse stalling voor 4.500 fietsen. Ook komt onder de gebouwen een éénlaagse parkeerkelder en plaats voor deelauto’s. [Arcadis]

Om het gebied aantrekkelijker te maken, krijgt het ook veel groen. In de openbare ruimte is plek voor een grote
diversiteit aan bomen en planten. Dat zorgt voor biodiversi- teit, windbescherming en daarmee is het plangebied beter resistent tegen hitte. [Amvest, 2017]

Toegevoegde waarde

Naast de opwaardering van het stationsgebied moet District E een lokaal icoon neerzetten. Het ensemble van drie torens voegt een nieuw en herkenbaar silhouet toe aan de skyline van Eindhoven. Daarmee kan District E volgens de archi- tecten zelfs uitgroeien tot een symbool voor de Brainport Regio.

"Met dit plan wordt Eindhoven internationaal op de kaart gezet."

Op diverse plekken in de torens is ruimte gereserveerd waar geïnteresseerden inzicht krijgen in de diverse activiteiten die binnen Brainport worden ondernomen. De flexibele archi- tectuur en installatietechniek maken het mogelijk te antici- peren op de toekomstige groei van Eindhoven als duurzame, innovatieve en economische hotspot. [Muis, 2017]

Directeur gebiedsontwikkeling Heleen Aarts van Amvest toonde zich ‘geweldig trots en blij dat we de dynamiek van Eindhoven gestalte kunnen geven op deze belangrijke plek’. [Amvest, 2017]

Wanneer kan ik het bewonderen?

Met de selectie van Amvest en architectenbureau Power- house Company/ZUS start de verdere uitwerking van het plan. Dat begint met het sluiten van een overeenkomst voor de aankoop van de benodigde grond en voor het borgen van alle verwachtingen en toezeggingen in dit plan.

Amvest heeft als onderdeel van de competitie een plan van aanpak opgesteld voor de interactie met belangstellenden en belanghebbenden dat moet leiden tot de best mogelijke inpassing en uitwerking van de plannen. [Amvest, 2017]

Mocht je heel nieuwsgierig zijn geworden? De start van de bouw van dit bijzondere project is gepland in december 2019 en ze verwachten dat je het kunt bewonderen in 2022. [Theeuwen, 2017]

3

Afbeelding: stationsplein 2022 [Theeuwen, 2017]

Bibliografie

Amvest. [2017, 15 juni]. Amvest blaast Stationsplein Eindhoven nieuw leven in. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https:// www.amvest.nl/nieuws/amvest-blaast-stationsplein-eindho- ven-nieuw-leven-in

Arcadis. [z.d.]. District E ademt techniek design en kennis. Geraad- pleegd op 23 oktober 2018, van https://www.arcadis.com/nl/ nederland/wat-we-doen/projecten/europa/nederland/district- e-ademt-techniek-design-en-kennis

Theeuwen, M. [2017, 15 juni]. 158 meter hoge toren eyecatcher plan District E voor Stationsplein Eindhoven. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.ed.nl/eindhoven/158-meter-ho- ge-toren-eyecatcher-plan-district-e-voor-stationsplein-eindho- ven~aae1e352

EDtv. [2017, 16 juni]. Wolkenkrabber op Stationsplein in Eindhoven. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.youtube. com/watch?v=1XPoeshp0U0

Muis, R. [2017, 15 juni]. Powerhouse Company wint prijsvraag Sta- tionsplein Eindhoven. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=41007

Powerhouse Company. [z.d.]. Powerhouse Company - District E - Powerhouse Company. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.powerhouse-company.com/projects/district-e

Brainport. [z.d.]. Over Brainport. Geraadpleegd op 24 oktober 2018, van https://www.brainport.nl/over-brainport

Theeuwen, M. [2018, 12 januari]. Stad omarmt District E. Eindhovens Dagblad, p. 9.

 

;