Externe veiligheid prominent onderdeel van planvoming
Stories

Externe veiligheid prominent onderdeel van planvoming

 

Sinds het studiejaar 2016 – 2017 heeft externe veiligheid een prominente plaats gekregen in het minor programma 'Gebiedsontwikkeling' aan de NHTV. In het kader hiervan heeft Mark van Gerwen, planoloog en lid van het netwerk 'Ontwerp Veilige Omgevingen', een gastcollege verzorgd voor de studenten die de minor volgden. Door via werkgroepen en discussievormen over het thema na te denken ontstaat bewustwording onder de studenten, wat ten goede komt aan de planvorming. Door van externe veiligheid een belangrijk thema te maken aan het begin van een planproces, wordt Nederland als land veiliger.  

Dit gastcollege vond plaats op 12 januari jongstleden aan de 4e-jaars studenten van de opleiding Built Environment. De studenten reageren enthousiast op het onderdeel Externe Veiligheid. Zij zien in dat externe veiligheid níet een ‘lastig ding’ is. Het is juist een leuke ontwerpvariabele. De studenten ontvingen het boekje ‘Ontwerp Veilige Omgeving’ na het gastcollege Externe Veiligheid door Mark van Gerwen.

workshop 1

Externe veiligheid – het ontwerpen van een veilige omgeving maakt onderdeel uit van de minor Gebiedsontwikkeling. Minoren programma's zijn bedoeld om je als student te specialiseren in een bepaalde vaardigheid, kennisdomein of onderwerp. Doordat externe veiligheid een steeds prominentere plek gaat innemen in het Built Environment curriculum ga je de resultaten ervan steeds vaker terug zien in de ruimtelijke oplossingen die de studenten ontwikkelen. Ons land wordt veiliger doordat NHTV samen met werkveldpartners hier steeds meer aandacht aan besteden en kennis, zoals de ervaring van Mark, vanuit het werkveld binnenhaalt om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen bij studenten op een leerzame en enthousiaste manier!

workshop 2

Meer weten? Bekijk eens de bijlage in de publicatie!

Bezoek ook eens onderstaande websites voor meer informatie:

www.ontwerpveiligeomgeving.nl

www.wijkmakennederland.nl

;