Help ik zoek een kamer!
Shapers

Help ik zoek een kamer!

Dit artikel is geschreven door Esmee van Dijk als opdracht voor het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden, tijdens het academisch jaar 2019 - 2020.

Het is een grote zoektocht voor studenten om een kamer te vinden. Er is namelijk een groot tekort aan studentenwoningen.

Je gaat studeren en zoekt een kamer, maar hoe kom je eigenlijk aan een leuke kamer? Voor de meeste studenten is het heel moeilijk een kamer te vinden. Vooral in de grote studentensteden is er een grote woningnood voor studenten, maar waarom is er een groot woningtekort? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er genoeg woonruimtes zijn voor studenten.

Woningnood studenten

Door het grote aantal studenten en te weinig woningen voor studenten krijg je een woningtekort. Er starten elk jaar ongeveer 100.000 Hbo-studenten en 50.000 universitaire studenten. Van alle studenten woont 56 procent niet meer thuis. (Vader, 2017). Op dit moment is er een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen. (“LSVb | LSVb ondertekent actieplan studentenhuisvesting”, 2018). Doordat er maar weinig studentenwoningen zijn, gaan de prijzen van deze woningen erg omhoog. Nu betalen studenten de hoofdprijs voor studentenkamers deze prijzen zijn bizar hoog voor wat je daadwerkelijk krijgt. Het landelijk gemiddelde gaat uit van een huurprijs van 341 euro. (Engel, 2015) Het helpt ook niet mee dat er steeds meer studenten bij komen. Ook komen er meer internationale studenten bij. Deze studenten moeten een kamer krijgen, maar zijn meestal niet goed op de hoogte van hoe ze het beste een kamer kunnen vinden. Daarnaast betalen de studenten ook veel voor de kamers.

Onacceptabele oplossingen

Door het tekort aan studentenwoningen kunnen studenten niet dicht bij hun studie wonen of zoeken ze onacceptabele oplossingen. De studenten moeten soms langer dan 2 uur reizen en dat is te lang om dit elke dag te doen dus er moet een kamer komen. Als je geen kamer vindt, zal je toch dat lange stuk moeten reizen en dit is bijna onmogelijk. Sommige studenten zoeken dan een andere oplossing. Ze slapen op een camping of in hostels. Verhuurders laten een gezinswoning ombouwen tot studenten woningen, maar dit kan leiden tot ergernis van buurtbewoners. Het bouwen van enorme studentenhuizen schrikt veel bewoners af, omdat studenten meestal voor veel overlast zorgen. Het probleem speelt al een langere tijd en het wordt alleen maar erger. Ook is er een nieuw concept studenthotel. Je krijgt een kamer waar je niks meer aan hoeft te doen. Je kunt dan luxe op kamers gaan voor 821 euro per maand in een kamer van 14 vierkante meter en bij 21 vierkante meter betaal je 1000 euro per maand. (Vader, 2017). Dit is een concept dat ervoor zorgt dat studenten te veel betalen. Voor een kamer betaal je normaal 400 euro en nu betaal je meer dan het dubbele. Het studentenhotel zegt zelf te zijn opgericht voor internationale studenten die specifieke wensen hebben. (Vader, 2017).

andrea davis 8Xhhyx9L5qk unsplash

Acceptabele oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen en ideeën om het woningtekort voor studenten tegen te gaan. Zo kunnen we voor elke studentenstad waar een woningtekort is nieuwe studentenhuizen bouwen. Nieuwe gebouwen bouwen, kost alleen veel tijd en geld en dit is niet voordelig voor de studenten nu en in de toekomst. De huurprijzen zijn dan nog steeds heel hoog, omdat er veel tijd en geld is ingestoken in de bouw. Ook is er een oplossing die bestaande (oude) gebouwen weer een nieuw leven in blazen. Zo kun je oude gebouwen renoveren tot studenten woningen. In de provincie Groningen is ruimte zat. In Hoogzand staat een AZC-opvanglocatie met 300 bedden leeg, in Loppersum staan veel logeerhuizen leeg. (“Tekort aan studentenwoningen; wat is de oplossing? | Blog | Breinstein”, 2018). In al deze woningen kunnen veel studentenwoningen worden gerealiseerd. Er zijn zo nog veel meer leegstaande gebouwen in Nederland die gerenoveerd kunnen worden tot studentenwoningen. Het is alleen moeilijk om dit allemaal in een keer te realiseren, maar er is een actieplan om het tekort aan studentenwoningen op te lossen. Dit plan hebben verschillende partijen ondertekend om het tekort aan studentenwoningen tegen te gaan. In het actieplan staan afspraken waar de partijen zich aan horen te houden. Het doel waar partijen zich aan verbinden is om in deze drie jaar een lokale samenwerking op te bouwen en in gezamenlijkheid huisvestingsplannen te formuleren waarmee in tien jaar vraag en aanbod lokaal in evenwicht worden gebracht. (Engel, 2015)

Toekomst inzichten

Door het actieplan kunnen partijen beter met elkaar samenwerken om het woningtekort van studenten tegen te gaan. Door de goede samenwerking zal er ook sneller actie worden ondernomen om aan meer woningen te komen voor studenten. Het actieplan wil na 10 jaar een evenwicht hebben tussen vraag en aanbod. Na 10 jaar zal een groot deel van het tekort aan studentenwoningen opgelost zijn. Na deze 10 jaar zullen oudere gebouwen ook beter benut zijn, omdat deze zijn gerenoveerd tot studenten woningen.

Bibliografie

Vader, A. (2017, 5 september). Waarom het tekort aan studentenkamers nog altijd zo groot is. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/waarom-het-tekort-aan-studentenkamers-nog-altijd-zo-groot-is-1.1426999

LSVb | LSVb ondertekent actieplan studentenhuisvesting. (2018, 5 oktober). Geraadpleegd op 14 oktober 2019,
https://lsvb.nl/2018/10/04/nieuw-actieplan-studentenhuisvesting/

Tekort aan studentenwoningen; wat is de oplossing? | Blog | Breinstein. (2018, 11 oktober). Geraadpleegd op 14 oktober 2019,
https://www.breinstein.nl/blog/tekort-studentenwoningen/

;