Hoe kunnen we het aantal dodelijk ongelukken op provinciale wegen reduceren?
Opleiding

Hoe kunnen we het aantal dodelijk ongelukken op provinciale wegen reduceren?

Door Bart de Vries - 182743
 
1

Afbeelding 1: Dodelijk ongeval van 2 januari 2018 nabij Haarle (Kamp, 2018)

Vanaf 2013 (570) tot 2016 (629) heeft er een stijging plaatsgevonden in het aantal verkeersdoden in Nederland. In 2017 is dit aantal licht gedaald naar 613. (SWOV, 2018) Uit een onderzoek van RTL Nieuws, samen met de TU Delft, is gebleken dat ongeveer 20% van het aantal verkeersdoden per jaar op provinciale wegen vielen. (RTL Nieuws, 2018) Dit zijn er natuurlijk veel te veel.

Wat is hier de oorzaak van?

De oorzaak van dodelijke ongevallen op provinciale wegen kan op vele vlakken worden gevonden. Veel gehoorde oorzaken zijn: harder rijden dan is toegestaan, afleiding door bijvoorbeeld de mobiele telefoon of rijden onder invloed.
Echter wanneer men zich aan de maximum snelheid houdt, geen mobiele telefoon of alcohol of drugs heeft gebruikt kan er nog steeds een ongeval met dodelijke afloop plaatsvinden. Vaak gaat het hierbij om andere factoren dan het eigen gedrag. Overstekend (langzaam) verkeer of wild zijn bijvoorbeeld mogelijkheden van dit soort ongevallen. Ook kan een technisch defect aan een voertuig aanleiding zijn voor een ongeval. Een klapband van een vrachtwagen die daardoor op de tegemoet komende rijbaan terecht komt en daarbij een auto frontaal raakt is een simpel voorbeeld daarvan.

Hoe kan dit probleem opgelost worden?

Om te beginnen mag men de maximum snelheid natuurlijk niet overschrijden, de mobiele telefoon niet gebruiken achter het stuur of onder invloed van verdovende middelen gaan rijden.
Echter is dit wel de grootste reden van de meeste dodelijke ongevallen. Wanneer een van de eerder genoemde oorzaken niet het geval is kan er een andere factor zijn waardoor het ongeval heeft plaats gevonden. Misschien voldoet de weg zelf niet aan de wettelijke bepalingen en/of zijn er gevaarlijke ontsluitingen langs de weg aanwezig.

N35 Wijthmen – Nijverdal

Van de laatst genoemde factor is het project N35 Wijthmen – Nijverdal van Rijkswaterstaat een goed voorbeeld. Op deze weg hebben, volgens de lokale media alleen al in 2018, 2 ongevallen plaats gevonden met dodelijke afloop. Rijkswaterstaat zorgt er in dit project, samen met de Provincie Overijssel en de aangrenzende gemeenten voor dat de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal een veiligere weg wordt. Echter zijn de financiële middelen om het hele project volledig uit te voeren niet toereikend, voor dit project is “slechts” 15 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk. De mogelijkheden dienen gezocht te worden in slimme kleinschalige oplossingen welke niet teveel geld kosten. Er wordt dan gedacht aan nieuwe kruispunten, het verbeteren van de zichtbaarheid op en langs de weg of het verwijderen van obstakels. (Rijkswaterstaat, 2018)

Oplossingen in het project N35

In het project van de N35 zijn een aantal maatregelen bedacht en uitgewerkt, een belangrijke maatregel zijn de kruispunten. Vanwege het landelijk gebied waar deze weg binnen valt ontstaan er veel oversteekbewegingen van tractoren. Deze zijn echter niet snel genoeg om de volledige oversteek in een keer te maken, op deze manier ontstaan er grote ongevallen. Voor de aanleg van de kruispunten zijn een aantal opties waaruit gekozen kan worden, zoals: de turborotonde, een verkeersregelinstallatie (VRI) of een bajonetkruispunt.

Turborotonde (Kosten €600.000,-1)

Een turborotonde is een relatief compacte kruispuntoplossing in de vorm van een rotonde zonder verkeerslichten die zich op een aantal essentiële punten onderscheid van andere rotondevormen. (CROW, 2008)

2

Afbeelding 2: Visualisatie van de turborotonde (Rijbewijsgigant)

Verkeersregelinstallatie (VRI)
(Kosten €500.000,-1)

Een VRI is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen middels het geven van optische signalen aan weggebruikers. (Wegenwiki, 2016)

3

Afbeelding 3: Verkeersregelinstallatie (RTV Noord, 2012)

Bajonetkruispunt (Kosten €600.000,-1)

Een bajonetkruispunt is een verlengd kruispunt waarbij er opstelvakken zijn voor afslaand verkeer. Ook is er extra ruimte voor fietsers om de weg gefaseerd over te steken. (Rijkswaterstaat, 2018)

4

Afbeelding 4: Bestaande bajonetkruising nabij Reduzum (Fr.) (Google Maps, 2018)

De gemaakte keuze

Uit de gegeven opties dient een keuze gemaakt te worden. De voornaamste eis vanuit Rijkswaterstaat is dat de doorgaande richting op het kruispunt zo goed mogelijk door kan stromen. Op basis daarvan is er in het project direct gekozen voor de bajonetkruising. Deze oplossing kan voor vele andere provinciale wegen ook een oplossing zijn op het gebied van ongevallen bij kruispunten. Naast deze grootschalige maatregel kan er ook gekeken worden naar kleinere oplossingen, een voorbeeld daarvan is de zogenoemde glasbolreflector.

5

Afbeelding 5: Glasbolreflector (HR-Groep, 2018)

Bibliografie

CROW. (2008, april 1). Wat is een turborotonde? Opgehaald van CROW: http://kennisbank.crow.nl.proxy1.do m1.nhtv.nl/KennisModule

Google Maps. (2018). Opgehaald van https://www.google.com/maps/@53. 1070636,5.784191,199m/data=!3m1!
1e3

HR-Groep. (2018). Glasbolreflector Rondo. Opgehaald van HR-Groep: https://shop.hrgroep.nl/Assortiment_ HR_Groep/Verkeersveiligheid/Wegma rkering/Wegdekreflectoren/Glasbolref lector_Rondo/

Kamp, B. (2018, Januari 2). Man (39) verongelukt bij ongeval op N35 bij Haarle. Haarle, Overijssel, Nederland.

Rijbewijsgigant. (sd). Auto examen hoe doe je dat? Opgehaald van Rijbewijsgigant: https://rijbewijsgigant.nl/auto- examen-hoe-doe-je-dat/

Rijkswaterstaat. (2018). Opgehaald van N35 Wijthmen - Nijverdal: http://www.n35wijthmennijverdal.nl/ home/default.aspx

RTL Nieuws. (2018, Maart 24). Provinciale wegen gevaarlijkst, te weinig geld voor aanpak dodenwegen. Opgehaald van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/facts/artikel/4123276/provinciale-wegen- gevaarlijkst-te-weinig-geld-voor- aanpak-dodenwegen

RTV Noord. (2012, Juli 25). Lewenborgers ergeren zich groen en geel aan rood verkeerslicht. Groningen, Groningen, Nederland.

SWOV. (2018, april). Verkeersdoden in Nederland. Opgehaald van https://www.swov.nl/feiten- cijfers/factsheet/verkeersdoden- nederland

Wegenwiki. (2016, April 14). Verkeersregelinstallatie. Opgehaald van Wegenwiki: https://www.wegenwiki.nl/Verkeersre gelinstallatie

 

;