Kick off event: De Leefbare stad
Opleiding

Kick off event: De Leefbare stad

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2025 circa 7.3 miljoen ton CO2 te besparen door logistieke bewegingen te verduurzamen. Eén van de onderdelen van dit nationale Klimaatakkoord is om in de komende jaren maatregelen te nemen voor verduurzaming van transporten van en naar de binnenstad. Om dit te bereiken werken diverse partijen in Brabant samen, waaronder ook Logistics Community Brabant. De kick-off van deze samenwerking vindt plaats op 26 september van 14.00 tot 17.00 uur in de Lochal in Tilburg.

Meer informatie en aanmelden via: https://logisticscommunitybrabant.nl/events/lcb-kennisnavigator-leefbare-stad/

stadsarchief tilburg bewerkt

foto BN de Stem/J. van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19740919040

;