Inspirerende lezing van Leo van Broeck, Vlaams Bouwmeester
Opleiding

Maandag 3 juni heeft Breda University of Applied Sciences een bijzondere gast mogen verwelkomen: Leo van Broeck. In het project Integraal Plan van de opleiding Built Environment – studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie (jaar 2, trimester 3) stond zijn visie centraal. De avond begon met een inloop en een woord vooraf van Monique van Herpen, docent en begeleider van Breda University of Applied Sciences. Zij heeft onder andere het project Integraal Plan begeleid en daar de context van verteld. Daarna is de wethouder aan het woord geweest die tevens wat plannen van de gemeente heeft toegelicht.

Na de korte inleiding begint dan de lezing van Leo van Broeck. Hierin staat zijn visie en opvattingen centraal. Het eerste onderwerp dat hij aanhaalt is de aarde en hoe wij hiermee omgaan. Dalende diversiteit in soorten, klimaatverandering -waar het eigenlijk als enige over gaat in debatten- en de overbevolking in combinatie met voedselproductie. De aarde kan zoveel bewoners niet aan. Hetzelfde geldt voor productie. Waarom exporteren als we alles zelf kunnen produceren? We moeten als wereld er iets aan doen, niet als individu. Het kernwoord? Solidariteit.

Leo van Broeck is Vlaamse bouwmeester en houdt zich daarbij veel bezig met ruimtelijke ordening. Zijn opvattingen komen neer op een aantal kerngedachtes. Allereerst moeten we onze steden niet verder uitbreiden, maar juist inbreiden. Er moet een hogere dichtheid komen. Dit vermindert het aantal verplaatsingen per auto (uitstoot) -zo wijst onderzoek uit- en bevordert openbaar vervoergebruik en de fiets/voet. Er moet daarnaast ook meer natuur terugkomen in de stad. Natuur die niet geremd wordt door de mens of gebruikt wordt überhaupt. Dit bevordert de biodiversiteit en voegt een hoop ruimtelijke kwaliteit toe. Daarnaast helpt het water afvoeren: iets wat mooi meegenomen is.

De lezing werd afgesloten met een vragenronde en een bedankwoord van Marc Holvoet, tevens werkzaam bij Breda University of Applied Sciences. Hierna was er nog een borrel. In de hal waar de borrel plaats vond, stonden op een aantal ezels de posters van de verschillende plannen van het project Integraal Plan. Het was een geslaagde lezing met veel positieve reacties. Met de visie van Leo van Broeck kunnen we wel degelijk een groot gedeelte van de problematiek oplossen die zich op de wereld voordoet. Zo kunnen we toch van de wereld een betere plek maken!

 

 

;