Logistieke studenten en bedrijven talentenprogramma ontmoeten elkaar
Opleiding

Logistieke studenten en bedrijven NHTV-talentenprogramma ontmoeten elkaar tijdens community event

Eind 2015 is NHTV Breda met een excellentieprogramma voor talentvolle studenten van de opleidingen Logistiek & economie en Logistics Engineering gestart. Recent vond het eerste community event plaats waar informatie en ervaringen werden uitgewisseld tussen bedrijven, studenten en opleiding.

De bedrijven committeren zich voor drie jaar en geven getalenteerde tweedejaars studenten de mogelijkheid om vanaf hun derde studiejaar gedurende twee periodes stage te lopen bij verschillende bedrijven. Ze krijgen ook de kans om bij één van de bedrijven af te studeren. Na hun afstuderen hebben zij de mogelijkheid om bij één van deze bedrijven aan de slag te gaan. Het doel van dit programma is bedrijven eerder in contact te brengen met talentvolle studenten. De studenten zijn vooraf geselecteerd op competenties en door deel te nemen aan dit programma zijn zij verzekerd van extra uitdagende stage- en afstudeeropdrachten om ook te kunnen excelleren in het praktijkdeel van hun opleiding. Daarnaast is aan het talententprogramma een bedrijfsbeurs verbonden. De deelnemende bedrijven die met de hogeschool een overeenkomst hebben gesloten zijn: Samsung, Penske Logistics, Schenker Logistics Nederland, Yacht, UPS, APL Logstics (onderdeel van de KWE groep), Amgen, DHL, Kuehne & Nagel, Rhenus Logistics, Tip Europe, Toyota Material Handling, Mepavex en DSV Solutions.

Community event

Op donderdagmiddag 30 november vond het eerste community event plaats. Tijdens dit event werden alle deelnemende studenten en bedrijven met elkaar in contact gebracht en is er een online community via LinkedIn gelanceerd. Het doel van deze online community is dat studenten en bedrijven elkaars carrière pad kunnen blijven volgen binnen deze besloten groep, ook na het afstuderen. Daarnaast kunnen de deelnemende bedrijven de studenten na het afstuderen op de hoogte brengen van interessante loopbaanmogelijkheden bij deze bedrijven.

Tijdens het event heeft key note speaker Paul Bessems gesproken over blockchain technologie en communities in de logistieke sector. Inmiddels zijn er twee generaties studenten die deelnemen aan dit programma en de voorbereidingen worden getroffen voor de selectie van de derde generatie in januari 2018. Voor meer informatie over dit talentenprogramma kan er contact worden opgenomen met Albert Mandemakers, opleidingsmanager logistieke opleidingen (mandemakers.a@nhtv.nl).

;