Medicijnresten uit water!
Stories

Medicijnresten uit water!

Tijdens de regiobijeenkomst van de vier zuidelijke waterschappen op 16 mei j.l. verzorgden Monique van Herpen en Diana van Dijk twee workshops over "De weg van het medicijn door de wijk". Wat kunnen we leren van het bestuderen van de weg die medicijnresten afleggen door het rioolwater?

Project Waterketen

In het project Waterketen en medicijnresten is onder andere in Prinsenbeek onderzoek gedaan. Door het interviewen van verschillende doelgroepen (apotheek, zorginstelling en thuisgebruikers) en monstername van het rioolwater en bij de zuivering is in kaart gebracht hoe medicijnen zich bewegen door een Bredase woonwijk. Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we nog beter werken aan bewustwording en gedragsaanpassing?

Inspirerende middag

Met behulp van een kaart van de waterketen konden de deelnemers met muntjes aangeven op welke plaats in de waterketen zij de de beste mogelijkheden zien om verbeteringen hierin aan te brengen.
Het was een inspirerende middag met veel aandacht vanuit onder andere Ministerie I&M en de provincie Noord-Brabant.

Onderstaand impressies van de dag:

IMG 20170522 WA0001

IMG 20170522 WA0002

IMG 20170522 WA0003

;