NHTV levert bijdrage aan Nationale Fietscongres 2017
Stories

Vier Built Environment studenten en een ISD student die hun stage deels bij NHTV vervullen, hebben een bezoek gebracht aan het Nationaal Fietscongres. De zesde editie van het Nationaal Fietscongres vond op 21 september plaats in Tilburg. Meer dan 300 professionals hebben het congres bezocht.

Naast het bezoeken van interessante sessies over verschillende fiets gerelateerde onderwerpen, hebben de studenten ook de virtual reality fietssimulator (CycleSpex) bemand. Daarnaast hebben zes medewerkers van NHTV een bezoek gebracht aan/gepresenteerd op het congres. De belangrijkste lessen die de studenten hebben geleerd staan hieronder beschreven.

Innovatie
De applicatie ‘Droogover’ van Goudappel Coffeng kan fietsers helpen om hun bestemming te bereiken zonder nat te regenen. Op basis van weersvoorspellingen, adviseert de app op: routekeuze, aanbevolen snelheid en de vertrektijd. Goudappel Coffeng heeft hiermee de tweede plaats gewonnen in de wedstrijd ‘Tour de Force innovatieprijs 2017’. De eerste prijs is gewonnen door de gemeente Amsterdam. Zij hebben het voor elkaar gekregen om de doorstroming voor fietsers op kruispunten toe te laten nemen door een pakket aan kleine infrastructurele en technische maatregelen te implementeren.
http://www.nationaalfietscongres.nl/tdf-innovatieprijs

Het gedrag van fietsers gaat veranderen als fietsen zijn voorzien van een sensor zodat zij kunnen communiceren met auto’s. Dit is met name interessant voor de connectie met zelfrijdende auto’s.

Veiligheid
Het toevoegen van markeringen en lijnen aan fietsroutes kan helpen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Momenteel vindt er elke 45 minuten een enkelzijdig ongeval met een fietser plaats. Door verwondingen aan de slachtoffers ontstaan kosten in de gezondheidszorg. De verwachting is dat investeringen in markering en belijning van fietsroutes zich relatief snel terugverdient, omdat ongevallen worden voorkomen en daarmee ook kosten.

Hulp van de ouders speelt een belangrijke rol in kinderen op de fiets krijgen. De veiligheid van deze kinderen kan toenemen door op lage leeftijd al trainingen en onderwijs aan te bieden over fietsen.

Onderzoek
De samenwerking tussen verschillende stedelijke disciplines neemt langzaam toe. Desondanks deze toename, zou er alsnog meer onderzoek verricht kunnen worden naar de relatie tussen gebiedsontwikkeling en fietsbeleid. Deze onderzoeken zouden vergeleken moeten tussen verschillende landen, omdat bijvoorbeeld het fietsbeleid in België al anders is dan in Nederland.

De subjectieve beoordeling van snelfietsroutes speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de snelfietsroute. De subjectieve beoordeling is echter moeilijk te onderzoeken maar het beoordelen van een visuele weergave van de snelfietsroute kan helpen om kennis in te winnen over de subjectieve beoordeling. Dit biedt tevens kansen om onderzoek te verrichten naar wayfinding op snelfietsroutes (gerelateerd aan rustplaatsen bij snelfietsroutes).

Een financiële berekening kan de voordelen van fietsen laten zien. Dit kan helpen om stakeholders te overtuigen om te investeren in fietsen.

Toekomst
In de toekomst zullen fietsexperts meer aandacht besteden aan de menselijke factor. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Human oriented development’ in steden. Daarom zou er meer onderzoek verricht moeten worden naar de motieven van reizigers. Waarom reist iemand bijvoorbeeld per auto in plaats van per fiets? Een interessant deel van deze motieven is de afweging tussen verschillende vervoermiddelen. In de toekomst zouden beleidsmakers niet moeten focussen op het gebruik van een modaliteit. Daarentegen, zouden zij juist rekening moeten houden met de vrijheid van reizigers om te kiezen tussen verschillende vervoermiddelen. Dit houdt in dat de rol van de reiziger toeneemt in beleidsprocessen.

Presentaties/sessies/aftermovie

http://www.nationaalfietscongres.nl/terugblik

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=OL8KYSXhzuI

 

;