NHTV studenten presenteren zichzelf via sollicitatie video
Opleiding

Video sollicitaties tweedejaars studenten NHTV academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit

 Emma de Bruijn - Urban Design - op zoek naar stage in september 2016! 

Emma de Bruijn 1 (UD)

Toon van de walle - Mobiliteit - op zoek naar stage in september 2016!

Toon van de Walle 1 (MOB)

Hans van Gent - Logistiek - op zoek naar stage in september 2016!

Hans van Gent 1 (LG)

Joni Aerts - Ruimtelijke Ordening & Planologie - op zoek naar stage in september 2016!

Joni Aerts 2 (ROP)

Sofie van Hoffe - Logistiek - op zoek naar stage in september 2016!

Sofie van Hoffe 1 (LG)

Anouk Peek - Ruimtelijke Ordening & Planologie - op zoek naar stage in september 2016!

Anouk Peek 1 (ROP)

Guido van de Goor - Logistiek - op zoek naar stage in september 2016! 

Guido van de Goor 1 (LG)

 Jorg van Berkel - Logistiek - op zoek naar stage in september 2016!

Jorg van Berkel 1 (LG)

Max Simons - Logistiek - bijna afgestudeerd!

Max Simons 1 (LG)

Hyrum Boom - 3e jaars Urban Design - Beschikbaar voor afstuderen in 2016-2017

Hyrum Boom 1 (UD)

 

 

 

;