NHTV tekent samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat
Opleiding

NHTV tekent samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat nauw samenwerken met de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda. De komende 3 jaar gaan het Ministerie en NHTV samen werken aan kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor actuele vraagstukken rondom verkeer en duurzame mobiliteit.

In de nabije toekomst zullen de ontwikkelingen op het gebied van autonome en duurzame mobiliteit leiden tot grote veranderingen in onze infrastructuur en mobiliteitsbehoeften. Om in deze behoeften te blijven voorzien, is in de komende periode veel kennisontwikkeling nodig. Rijkswaterstaat zal, door middel van (gast)colleges, praktijkonderwijs en deelname aan praktijkgericht onderzoek, hiertoe een structurele bijdrage leveren aan de (internationale) hbo-bacheloropleiding Built Environment. Studenten van NHTV gaan op hun beurt in de komende drie jaar stages en afstudeeronderzoeken doen bij Rijkswaterstaat waarbij gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen.

 

;