Openbaar college Leo Kemps: schoenen uit en mobieltje weg
Stories

Openbaar college Leo Kemps: schoenen uit en mobieltje weg

Leo Kemps is directeur van academie SLM en inmiddels 25 jaar in dienst bij NHTV. Op vrijdagavond 2 oktober gaf hij een openbaar college aan studenten, collega’s, alumni, familie en werkveldpartners waar hij terugblikte op zijn loopbaan en zijn visie gaf op de toekomst van het onderwijs.

Met behulp van ‘framing’ is het publiek getrakteerd op een bijzondere avond die men niet snel zal vergeten. Met onverwachte twists werd het een interactief college die boeiend bleef tot de laatste minuut. Kemps werd, bij de voorbereiding van het college, geïnspireerd door diverse enthousiaste reacties van oud-studenten over de colleges die ze ooit van hem hebben bijgewoond.

Digitale wereld
“Jullie mogen allemaal je schoenen uittrekken, daar je mobiele telefoon in doen en deze vervolgens aan de zijkant van de collegezaal neerzetten”, was het verzoek van Leo Kemps tijdens zijn presentatie. Voor een “experimentele, ongemakkelijke, maar memorabele, invulling”, vroeg Kemps aan alle deelnemers om het college zonder mobiele telefoon door te brengen. Met veel gelach en geroezemoes gaf iedereen gehoor aan zijn verzoek. Zijn reactie op deze actie was: “nu kan ik alles zeggen wat ik wil, zonder dat het direct terug te vinden is op social media.” Hiermee doelde hij op het feit dat de wereld steeds digitaler wordt, alles op internet terug te vinden is en dat ook in het onderwijs steeds meer systemen en procedures digitaal worden gemaakt. Dit vindt hij enerzijds een positieve ontwikkeling, maar het kan soms ook de spontaniteit van het werk beïnvloeden.

Groen – rood – wit
Kemps verwondert en verbaast zich regelmatig over het huidige onderwijssysteem. Het Nederlandse onderwijsmodel is, volgens hem, in de war. Zo vindt hij het een bijzondere ontwikkeling dat studenten die een HAVO diploma op zak hebben, alsnog een test moeten doen wanneer ze kiezen voor een HBO opleiding. “Ze hebben toch dat toegangskaartje?(papiertje?) Waarom moeten wij ze dan nog een keer testen op hun niveau?”
Hij wilde ook zijn publiek verwonderen, verbazen en laten participeren in het college. Daarom kreeg iedereen een groene, rode en witte kaart. In zijn verhaal legde hij op onverwachte momenten stellingen voor aan de luisteraars.
Met een kaart kon men stemmen of ze het wel of niet eens waren met een stelling. Zo kwamen stellingen voorbij als: “klassengrootte is geen criterium voor kwaliteit”, “sociale media: godsgeschenk of blok aan je been” en “wanneer is het VAT (Verkeersacademie Tilburg) naar Breda verhuisd?”

Na een presentatie van anderhalf uur was Kemps eigenlijk nog lang niet klaar met zijn verhaal. Toch rondde hij zijn verhaal af en nodigde de deelnemers uit voor een afsluitende borrel, waar hij zichtbaar stond na te genieten en anekdotes deelde van de afgelopen 25 jaar.

;