Slimme & Gezonde Stad Schiedam: Fietsen onder de A20 naar een gezonde stad
Stories

Slimme & Gezonde Stad Schiedam: Fietsen onder de A20 naar een gezonde stad

Op dinsdag 16 en donderdag 18 mei organiseert Slimme en Gezonde Stad Schiedam een inloopbijeenkomst over 'fietsen onder de A20 naar een gezonde stad'. Hoe ervaren fietsers de tunnels onder de Rijksweg A20 en het spoor en welk effect heeft dit op hun gedrag? Centraal in de bijeenkomst staat een experiment waarbij in een Virtual Reality kan worden ervaren hoe het is om in deze omgeving te fietsen. Kom langs, stap op de fiets en deel je ervaringen met ons. Samen gaan we de A20-zone stap voor stap verbeteren. Het is een inloopbijeenkomst. Je kunt dus komen op het moment dat jou uitkomt. Maar op beide dagen is er vanaf ca 16:00 een lezing. Op dinsdag wordt deze verzorgd door Anjo Travaille (Bovenkamers) en op donderdag door Charlotte van den Bosch (RWS). Zie onderstaand programma en flyer voor meer informatie of check de agenda op Shaping. 

Kom langs en zie de resulaten van onze Built Environment studenten

NHTV is via het Slimme & Gezonde Stad programma een project gestart in Pilotstad Schiedam in samenwerking met de Gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat. Het project bestaat uit meerdere fasen; student onderzoek (1), het ontwikkelen van een VR experiment (2), burgerparticipatie (3) en uiteindelijk lessons learned trekken uit de resultaten en samenwerking (4).

Onderdoorgangen in stedelijk gebied

In dit projecten spelen studenten van de NHTV opleiding Built Environment een belangrijke rol. Vanuit een afstudeeronderzoek voor Rijkswaterstaat heeft Robin Huijben (reeds afgestudeerd) een toets-instrument ontwikkeld voor onderdoorgangen in stedelijk gebied. Dicle Klunder en Martijn Ciere (2e jaars mobiliteit) hebben vervolgens vanuit hun vrije studieruimte alle onderdoorgangen onder de rijksweg A20 en het spoor in beeld gebracht en getoetst. De resultaten uit dit onderzoek zijn volgende week te zien op de expo!

Organiseren van burgerparticipatie

Momenteel in Tim van Wershoven (3e jaars student) stage aan het lopen bij de Gemeente Schiedam. Tim geeft gedurende zijn stageperiode invulling aan fase 3 van het project, de burgerparticipatie. Tim organiseert de inloopbijeenkomst/expo en heeft verschillende experimenten ontwikkeld waarmee de gemeente Schiedam meer inzicht kan krijgen in de vraagstukken rondom de A20 vanuit verschillende doelgroepen in de stad. De bewoners, geinteresseerden en andere belanghebbende worden meegenomen in alle activiteiten van het Slimme & Gezonde Stad programma in Schiedam. Ze kunnen waardevolle input leveren door te participeren in het VR experiment en de experimenten van Tim.

Onderzoek naar doelgroep jongeren

Vanuit de cursus Toegepast Onderzoek (3e jaars Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit) hebben vier groepen studenten verschillende onderzoeksmethodieken (Enquetes, Diepte-Interviews, Focus Groepen en Participerende Observatie) toepast om inzicht te verkijgen in de relaties die jongeren hebben met de A20 zone en wat voor impact dit heeft op hun verplaatsingsgedrag van en naar school of sportvoorzieningen die in de A20 zone gevestigd zijn. De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met het Lentiz Life College, de Yets Foundation en basisschool de Violier. Onderstaand wat impressie foto's:

Jongeren Lentiz Life & Yets Foundation doen mee aan focus groep 

Foto: jongeren Lentiz Life participeren in focus groep

Groepsfoto met Yetz Foundation

Foto: kennismaken met de ambassadeurs van het fietsonderzoek,
de jongeren van de Yets Foundation!

Leerlingen van basisschool de Violier doen mee aan Focusgroep

Foto: Kinderen van basisschool de Violier participeren in focus groep

Het VR experiment

NHTV heeft in samenwerking met Atlantis Games BV meerdere VR experimenten vormgegeven voor het Slimme & Gezonde Stad programma. Verschillende vragen rondom onderdoorgangen in stedelijke gebieden liggen ten grondslag aan de experimenten. Er is hard gewerkt aan een nieuw experimental design om respondenten te bevragen in de virtuele omgeving en allerlei data te loggen op het gebied van fietsgedrag en -prestaties. 

opstelling NHTV CycleSpex

Foto: vernieuwde set-up van CycleSpex

Genoeg reden om volgende week af te reizen naar Schiedam!

 

Bekijk de flyer en uitnodiging in de bijlage voor meer informatie!

;