Studenten geven advies aan Canada over ruimtelijke planning en mobiliteit
Opleiding

Bring in the Dutch

Studenten geven advies aan Canada over ruimtelijke planning en mobiliteit

“We kunnen nog veel van Nederland leren. In Canada bestaat er namelijk geen onderwijsinstelling waar ruimtelijke planning en mobiliteit zo goed samenwerken als bij NHTV”, aldus de Canadese Ambassadrice mw. Nölke. Op donderdag 4 februari presenteerden NHTV studenten van Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit innovatieve visies en concrete oplossingen voor de Canadese stad Calgary om de leefbaarheid en mobiliteit te verbeteren. Een jury, bestaande uit o.a. Bredase wethouder Boaz Adank, dhr. Greg Hart (projectleider van de gemeente Calgary) en de Canadese ambassadrice mw. Nölke, beoordeelden de studenten.

Calgary is qua omvang vergelijkbaar met de stadsregio Amsterdam. Door de sterke suburbanisatie liggen locaties voor wonen, werken en vrije tijd relatief ver uit elkaar. Bewoners zijn gewend om alles te bereizen met de auto en hebben mede daardoor weinig contact met elkaar. Studenten ontwikkelden in interdisciplinaire groepen oplossingen om het gebruik van fietsen en openbaar vervoer te verhogen en om de wijken socialer te maken.

Openbaar vervoer
Door de studenten werden fysieke maatregelen voorgesteld om de infrastructuur en de openbare ruimte aan te pakken. De groepen hebben voorstellen gedaan om de voorzieningen voor de fiets te verbeteren en beter aan te laten sluiten op het openbaar vervoer. Hiernaast hebben verschillende groepen voorgesteld om meer te doen met de groene ruimte en de mooie rivier in de omgeving.
Een andere groep ontwikkelde een plan om het lokale winkelcentrum meer te verbinden aan de natuur en een ‘brede school’ te plaatsen op het groene terrein, waar meerdere basisscholen en andere sociale faciliteiten bij elkaar komen. Dit versterkt de leefbaarheid en de ruimte wordt nuttiger gebruikt. Naast fysieke maatregelen hebben studenten voorstellen gedaan voor promotiemaatregelen en voor het actief betrekken van de bewoners bij het ontwikkelen van oplossingen.

Winnaar
Van alle groepen was een top drie gevormd met het beste plan. Zij mochten in korte pitches de jury overtuigen waarom zij het beste idee hadden voor de stad Calgary. De winnende groep zette in op hoogwaardige fietsverbindingen. Deze verbonden nieuwe hoogwaardige verblijfsplekken in de wijk met elkaar en met de omgeving. Daarbij boden ze bewoners een ‘gereedschapskist’ met verschillende type oplossingen om de straten en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Ten slotte lieten ze zien hoe bewoners en professionals samen konden werken om de maatregelen verder uit te werken. De jury prees met name de samenhang van de voorgestelde infrastructuurmaatregelen en ruimtelijke maatregelen en de voorstellen voor het actief betrekken van de bewoners bij het ontwerpproces. Naast een ludieke prijs ontvangt deze groep ook een officiële brief van waardering van de gemeente Calgary voor hun inzet voor de gemeente. Naast de winnende groep heeft Calgary vijf studenten uit de beste groepen geselecteerd om hun plan toe te lichten tijdens een evenement in de betreffende wijk in Calgary.

Na de pitches was er nog een paneldiscussie met de jury over ruimtelijke planning en mobiliteit. Er werd bijvoorbeeld gepraat over de kennis die Nederland heeft die over heel de wereld toepasbaar is. De fietskennis speelde hierin uiteraard een belangrijke rol. Ook de samenwerking tussen ruimtelijke planning en mobiliteit speelde een belangrijke rol.

BredaNu maakte een nieuwsitem over deze bijeenkomst, zie deze link.

 dutch2

De jury met o.a. de ambassadrice van Canada, mevrouw Nölke, Bredase wethouder Boaz Adank, projectleider van gemeente Calgary Greg Hart en lector Mobiliteitsmanagement Ineke Spapé.

;