Successen voor landelijk samenwerkingsverband KennisDC Logistiek
Opleiding

Successen voor landelijk samenwerkingsverband KennisDC Logistiek

KennisDC Logistiek vierde voor de derde keer haar successen tijdens Parels van Morgen 2019 op de RDM Campus in het Innovation Dock Rotterdam.

Op 12 december jl. vond de derde editie van Parels van Morgen plaats bij het collega-center of expertise RDM Campus Rotterdam. Ontmoeten, verbinden, versterken en inspireren, daar draaide het om tijdens deze dag. Meer dan 130 deelnemers uit onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven ontmoetten elkaar en presenteerden en deelden hun projecten. Een geslaagde dag waarbij velen inspiratie en ideeën opdeden waar ze in de toekomst mee aan de slag kunnen gaan.

Tour langs de themapleinen
De grote groep deelnemers bezocht vier themapleinen met de titels: Human Capital, Samenwerking, Duurzaamheid en Technologie. Op de pleinen werden negen samenwerkingsprojecten gepresenteerd die het KennisDC Logistiek op landelijke schaal uitrolt. Erg mooi om te zien was de interactie en feedback, waardoor interessante nieuwe ideeën ontstonden. Er werden zelfs intenties uitgesproken om bepaalde initiatieven over te nemen en uit te rollen in andere regio’s.

1

Extra waardering voor beste KennisDC Logistiek initiatieven: Logistiek Parel 2019
Het gedachtengoed van het KennisDC Logistiek is om op landelijke schaal onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar te koppelen en het logistieke MKB te laten innoveren. Iedereen heeft voordrachten kunnen doen voor initiatieven, projecten die het beste dit gedachtengoed tot uitdrukking brengen.
Uit een voordracht van negen inzendingen koos de jury bestaande uit ‘the founding fathers’ van het KennisDC Logistiek: Stef Weijers, Leo Kemps en Hans Aarts, de winnaar. De Logistiek Parel 2019, uitgereikt door de Logistiek Goeroe 2019, Mieke Damen, ging naar de ‘Young Professionals Communities – TIP’.
Quote uit het juryrapport: “Juist dit project geeft het gedachtengoed van de KennisDC’s uitstekend weer. Studenten die in Young Professionals Communities participeren blijken dankzij dit project heel veel te leren. Bedrijfsbegeleiders worden door dit project getriggerd na te denken niet alleen over goede oplossingen voor hun eigen problemen, maar worden ook geïnspireerd over geheel andere problematiek die relevant blijkt te zijn voor hun bedrijven.”
Er zijn in Nederland vier Young Professionals Communities waar studenten tijdens hun stage en afstuderen worden gekoppeld aan young professionals uit het Logistieke MKB en gezamenlijk met deze young professionals een Community vormen. De Community komt in een half jaar vaak samen om van elkaar te leren, inspiratie op te doen en samen te innoveren.

Naast de Logistiek Parel reikte de jury drie Inspiratieprijzen uit aan initiatieven met veel potentie waarvan we in de toekomst nog vast veel gaan zien, aldus de jury. De drie projecten die de aanmoedigingsprijzen ontvingen waren: Synchromodaal Maturity model, Sharing Logistics en BOAT-afstudeertafels.

Over het KennisDC Logistiek
KennisDC Logistiek is een uniek, landelijk samenwerkingsverband van zeven KennisDC’s onder leiding van zeven hogescholen met als doel kennis te ontwikkelen en te delen, onderwijs te vernieuwen om zo betere medewerkers van de toekomst af te leveren en last but not least het bedrijfsleven te helpen innoveren. De hogescholen binnen dit samenwerkingsverband zijn Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Breda University, Fontys Hogescholen, NHL Stenden, Hogeschool Utrecht en de HAN.

;