Tientallen organisaties willen meer ruimte voor lopen
Stories

Tientallen organisaties willen meer ruimte voor lopen

Meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen
meer plek en aandacht voor lopen. Meer lopen draagt bij aan de oplossing van veel
maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit,
gezondheid en leefbaarheid. De organisaties hebben zich verenigd in het platform
Ruimte voor Lopen om de waarde van lopen beter te benutten. De officiële lancering
van het platform was op 9 Oktober 2019 tijdens het internationale
voetgangerscongres Walk21.


Meer lopen

Meer lopen draagt bij aan duurzame mobiliteit, want het ontlast de verkeersdruk en het
vermindert beslag op schaarse ruimte. Lopen is goed voor gezondheid en welzijn; het draagt
bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt
ruimte voor lopen de omgeving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvriendelijke
gebieden. Daarmee bevordert het ontmoeting en zelfredzaamheid, zeker ook voor kinderen,
ouderen en mindervaliden.

Over Ruimte voor Lopen

De partners van Ruimte voor Lopen willen de potentie van lopen veel beter benutten. Ze
zetten zich in voor drie kerndoelen:
     1. Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.
     2. De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.
     3. Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn meer dan 30 partners bij het platform
aangesloten waaronder ANWB, verschillende provincies en gemeenten, RIVM, Veilig Verkeer
Nederland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Staatsbosbeheer.
Organisaties die zich ook willen aansluiten, zijn van harte uitgenodigd.

Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en
professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. Partners werken samen in projecten
rondom beloopbaarheid, voetgangersveiligheid, beweegvriendelijke leefomgeving, stimuleren
lopen voor gezondheid en aantrekkelijke, veilige en obstakelvrije routes voor voetgangers en
wandelaars. Daarnaast helpen ze het gezamenlijk belang van lopen zichtbaar te maken en
delen ze kennis en goede voorbeelden.

;