Toekomst van het vervoer
Opleiding

Toekomst van het vervoer

Dit artikel was geschreven door Anne Tijmen als onderdeel van het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden tijdens academisch jaar 2020 - 2021

 

Het aantal deelauto’s in Nederland neemt toe. In 2019 is het aantal deelauto’s toegenomen met circa 10.000 auto’s. Hiermee kwam het totaal aantal op 51.149 deelauto’s in Nederland. In Green Deal Autodelen II wordt gestreefd naar 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van autodelen. Dit autodelen kan veel problemen oplossen. (CROW, 2019)

Problemen

Er komen steeds meer auto’s, scooters en fietsen bij in Nederland. Deze groei zorgt voor steeds minder ruimte op straat. Dit is een probleem. Naast dat er steeds minder ruimte is op straat, zorgt de groei van het aantal van deze vervoermiddelen ook voor een slechtere luchtkwaliteit en voor een verslechtering van het milieu. Daarnaast wordt het fileprobleem ook alleen maar groter. Deelvervoer kan voor deze problemen een oplossing zijn.

Deelvervoer

Deelvervoer zijn alle mogelijke vervoermiddelen waar iedereen gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld met de trein gaan, is al een vorm van het gebruik maken aan de deeleconomie. Maar ook scooters, fietsen en auto’s kunnen met elkaar gedeeld worden. GoAbout is bijvoorbeeld een app en website waarmee je gebruik kunt maken van deelvervoer, waaronder de deelfiets. Hoe het werkt? Je download de app en logt in. Hierna reserveer je een fiets. Deze fiets kun je vinden bij een deelfietslocatie. De fiets kun je openen door middel van de app. Als de rit erop zit, breng je de fiets weer terug naar een inleverlocatie. Nu kunnen anderen er gebruik van maken. Heel simpel dus.

De deelfiets is al best populair, maar de deelscooter wordt ook steeds succesvoller. Zo wordt de Go Scooter al veel gebruikt in grote steden. De Go Scooter is een elektrische scooter die je door middel van de GO Sharing app kunt gebruiken (zie figuur 2).
Het delen van een deelauto is ook al best populair. In steden zoals Amsterdam wil de gemeente vanaf 2020 in totaal 2500 elektrische deelauto’s in de stad hebben. Maar waarom is het delen van deelauto’s nu zo succesvol? (GoAbout, sd) (GoSharing, sd) (Gemeente Amsterdam, sd)

Deelauto's

Er zijn heel veel auto’s in Nederland en er komen er ook steeds meer bij. Dit zorgt voor veel
verkeersopstoppingen maar ook voor minder ruimte in steden en dorpen. Als we meer deelauto’s zouden krijgen, en minder auto’s als bezit, zou dit een groot gedeelte van dit probleem al oplossen. Een auto die in bezit van iemand is, staat namelijk 95% van de tijd stil en neemt veel plek in beslag. Als we dus meer deelauto’s hebben, dan hebben we minder voertuigen nodig en dus ook minder parkeerplaatsen. Met alle ruimte die dan over is, kunnen we heel veel doen. Bijvoorbeeld meer woningen bouwen of meer groen aanleggen voor bewoners. (Knol, 2017)

Soorten autodelen

Je kan op verschillende manieren gebruik maken van autodelen. Je kan via een organisatie een deelauto huren, of via een particulier. Via een organisatie een deelauto huren werkt meestal door middel van een app of website. De deelauto’s worden voor vaste tarieven verhuurd en de deelauto-organisatie is de rechtmatige eigenaar van de auto. Als je een deelauto wilt huren via een organisatie, kan dit ook nog op twee manieren. Je kan gebruik maken van het klassieke autodelen, hierbij zet je de gehuurde auto na de rit terug op een vaste plek waar je ze ook kunt ophalen. Je kunt ook gebruik maken van oneway carsharing. Hierbij kun je de gehuurde deelauto gewoon op een andere plek in de afgesproken zone neerzetten.
Een andere manier van auto delen is dus via een particulier. Bij particulier autodelen verhuurt een particulier zijn of haar auto. Je huurt zo’n particuliere auto dan via een bemiddelaar. Particulier autodelen kan ook met een vaste groep menen. Dit wordt ook wel peer-2-peer carsharing, onderling autodelen, genoemd. (hoyhoy, sd)

Green Deals

Sinds 2011 zijn er meer dan 200 Green Deals getekend. In deze Green Deals probeert de overheid duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte te geven. In 2018 is de eerste Green Deal gemaakt over autodelen. Het doel van deze Green Deal was om bedrijven, burgers en overheden te stimuleren en te faciliteren om maximaal gebruik te maken van het autodelen. Het hoofddoel van deze Green Deal was om een netwerk van 100.000 deelauto’s te hebben in 2018. Dit is niet gelukt. Wel is het aantal deelauto’s flink gegroeid. Op 4 oktober 2018 is het vervolg op deze Green Deal getekend, namelijk de Green Deal Autodelen II. In deze Green Deal sluiten partijen zich aan bij het Klimaatakkoord. Een belangrijk doel van de Green Deal Autodelen II is om niet alleen het netwerk van de deelauto’s te vergroten, maar ook om het aantal gebruikers van autodelen te vergoten. Een doel van deze Green Deal is om in 2021 wel een netwerk te kunnen behalen van 100.000 deelauto’s. Ook willen partijen graag dat het aantal gebruikers van deelauto’s toeneemt tot 700.000 gebruikers. Een ander doel is het aantal parkeerplaatsen te verminderen waardoor steden meer ruimte krijgen voor groen en recreatie. De Green Deal kan een CO2-reductie van 8% tot 13% opleveren per autodeler. (Green Deal, 2018) (Green Deal, 2019)

Voordelen

Naast het voordeel dat je veel ruimte over hebt, waar je veel mee kan doen, zijn er ook nog andere voordelen van het gebruiken van deelauto’s. Het is namelijk zo dat je als autodeler minder snel de auto pakt. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit en een beter milieu. Dit is zo omdat je bewuster bent van wanneer je de auto pakt. Daarnaast zorgt het gebruiken van deelauto’s ook voor een betere bereikbaarheid. Omdat er door het gebruik van deelauto’s minder auto’s op de weg zijn, zijn er dus minder verkeersopstoppingen, en dus een betere bereikbaarheid.
Onder jongeren zijn deelauto’s steeds populairder. Jongeren willen minder snel een eigen auto kopen. Dit komt doordat jongeren het fysieke contact tussen elkaar minder belangrijk vinden, er is tenslotte Social Media. Een andere grote reden dat jongeren minder snel voor een eigen auto kiezen, zijn de kosten. Als je een eigen auto hebt moet je gewoon autoverzekering, apk-keuring en wegenbelasting betalen. Autodelen biedt hiervoor de oplossing. Natuurlijk geldt deze reden ook voor andere mensen, niet voor alleen de jongeren. (Ways2Go, 2019) (momaportal, sd)

Nadelen

Er zijn natuurlijk ook redenen waarom mensen auto’s niet willen delen. Zo is het zo dat je als autodeler niet altijd kan kiezen wat voor merk of type auto je wilt. Ook is het zo dat je niet altijd gelijk een auto kan hebben als je er eentje nodig hebt. Je moet dan ook een auto reserveren voor gebruik. Soms is het dus onzeker of je een auto kan reserveren op het moment dat je er een nodig hebt. (Ways2Go, 2019)

Toekomst

Het gebruik van deelvervoer is in grote opkomst in de toekomst. Deelvervoer kan met allerlei soorten vervoermiddelen. Autodelen wordt steeds populairder, vooral onder de jongeren. In de toekomst willen we meer deelauto’s hebben. Dit kan veel problemen oplossen. Wel zijn er nog praktische dingen die opgelost moeten worden. Autodelen is dus zeker een belangrijk vervoermiddel van de toekomst.

Bibliografie

Autodelen. (sd). Onafhankelijke website over autodelen. Opgehaald van autodelen: https://autodelen.info/autodelen
Autoweerd. (sd). Deelauto: mobiliteit in Utrecht voor een “vriendenprijsje”. Opgehaald van Vakgarage Autoweerd: https://www.autoweerd.nl/deelauto-utrecht/
CROW. (2019, september 19). Autodelen wordt steeds normaler. Opgehaald van CROW: https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2019/september/autodelen-wordt-steeds
Duurzaam Bedrijfsleven. (2014, november 21). Agenda: Green Deal Award 2014. Opgehaald van Duurzaam Bedrijfsleven: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/finance/3356/agenda-green-deal-award-2014
Gemeente Amsterdam. (sd). Deelvervoer. Opgehaald van Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/deelvervoer/
Go Sharing. (sd). Stap op en Go! Opgehaald van Go Sharing: https://go-sharing.nl/
GoAbout. (sd). Van start met GoAbout. Opgehaald van GoAbout: https://support.goabout.com/help/van-start-met-goabout
GoSharing. (sd). Hoe het werkt. Opgehaald van GoSharing: https://go-sharing.nl/hoe-het-werkt/
Green Deal. (2018). Autodelen. Opgehaald van Green Deal: https://www.greendeals.nl/green-deals/autodelen
Green Deal. (2019). Green Deal Autodelen II. Opgehaald van Green Deal: https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-autodelen-ii
hoyhoy. (sd). Auto delen: particulier of via organisatie. Opgehaald van hoyhoy: https://www.hoyhoy.nl/autoverzekering/auto-delen/#autodelen%20particulier%20organisatie
Knol, A. (2017, november 28). Niet de zelfrijdende auto, maar delen zorgt voor een fijnere stad. Opgehaald van milieudefensie voor veranderaars: https://milieudefensie.nl/actueel/niet-de-zelfrijdende-auto-maar-delen-zorgt-voor-een-fijnere-stad
momaportal. (sd). Wat zijn best practices van deelvervoer? Opgehaald van momaportal: https://moma.shapingsociety.nl/nl/gedrag/deeleconomie/wat-zijn-best-practices-van-deelvervoer-/
Ways2Go. (2019, november 12). Deelvervoer. Opgehaald van Ways2Go: https://ways2go.nl/nl/artikel/deelvervoer/#:~:text=Maar%20wat%20houdt%20het%20eigenlijk,kun%20je%20met%20elkaar%20delen

;