Toekomstbeelden van het fietsgebruik in 5 essays, wat als..
Stories

Toekomstbeelden van het fietsgebruik in vijf essays, wat als..

Nederland Fietsland is in beweging. In het afgelopen decennium zijn Nederlanders vaker en verder gaan fietsen, onder andere op de elektrische fiets. Meer dan een kwart van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt en er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen. Het maatschappelijk belang van de fiets is groot: fietsen is gezond, het bevordert meedoen in de maatschappij en de fiets is een milieuvriendelijk vervoermiddel. Dit blijkt onder andere uit een en die het KiM in 2015 heeft gemaakt.

De veranderingen zijn echter niet overal en bij alle bevolkingsgroepen gelijk. Het fietsgebruik groeit in de steden bijvoorbeeld harder dan daarbuiten. Ouderen blijven steeds meer tot op latere leeftijd fietsen, mede dankzij de elektrische fiets. De groeiende groep van niet-westerse allochtonen fietst naar verhouding echter weinig en is juist vaker te voet dan fietsend onderweg.

Deze trends roepen de vraag op wat de toekomst is van de fiets:blijft het fietsgebruik de komende decennia groeien – en is dat voor iedereen goed - of zijn er ontwikkelingen die de groei afremmen? Nemen de ruimtelijke en sociale verschillen in het fietsgebruik verder toe of af?

KiM vroeg een aantal experts om hun visie op de toekomst van de fiets beeldend en prikkelend te verwoorden. Dit heeft geleid tot vijf essays:

1. Wat als we de kracht van de trein-fietscombinatie beter (h)erkennen? 

2. Wat als 10% van de ruimte voor auto's in de stad naar voetgangers en fietsers zou gaan? (Auteur: Ineke Spapé)

3. Wat als de de e-fiets concurrerend wordt met de vervoerwijzen auto en bus/tram/metro?

4. Wat als de overheid zicht in plaats van op snelheid zou richten op de beleving van reistijd?

5. Wat als schaalvergroting in steden de voorzieningen niet goed meer op de fiets of te voet bereikbaar zijn?

Klik bijlage om essays te downloaden:

 

;