Uniek talentenprogramma voor logistieke studenten van NHTV Breda
Opleiding

Uniek talentenprogramma voor logistieke studenten van NHTV Breda

Twaalf studenten van Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit van NHTV Breda zijn geselecteerd voor een talentenprogramma waarbij zij stage gaan lopen en afstuderen bij prominente bedrijven uit de logistieke sector.

De negen deelnemende bedrijven die met de hogeschool een overeenkomst hebben gesloten, zijn; Samsung, Penske Logistics, Schenker Logistics Nederland, Yacht, UPS, APL Logistics, Amgen, DHL en Keuhne Nagel. De bedrijven committeren zich voor drie jaar en geven getalenteerde studenten de mogelijkheid om vanaf hun derde studiejaar gedurende twee periodes stage te lopen bij verschillende bedrijven, waarbij ze werken aan extra uitdagende opdrachten. Ze krijgen ook de kans bij één van de bedrijven af te studeren. Na het afstuderen hebben de studenten de mogelijkheid om bij één van deze bedrijven een dienstverband aan te gaan, maar hiertoe is geen wederzijdse verplichting. Het doel van dit programma is bedrijven eerder in contact te brengen met talentvolle studenten. De studenten ontvangen, verspreid over een periode van drie jaar, een bonus van 4000 euro van de deelnemende bedrijven.

Selectie van studenten
Inmiddels zijn twaalf studenten Logistiek geselecteerd voor het talentenprogramma, dat in september 2016 van het nieuwe schooljaar start. Opleidingsmanager Albert Mandemakers van NHTV: “Bij de selectie is een competentieprofiel van de studenten opgesteld, dat we nu ook gebruiken bij de match met de bedrijven. Hierbij gaat het niet alleen om behaalde resultaten maar ook om motivatie en competenties, zoals analytische en creatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid.”

Meet and greet
Op 28 april j.l. hebben de deelnemende studenten en de bedrijven elkaar ontmoet in een informele setting. Het doel van deze bijeenkomst was naast kennismaken ook alvast inhoudelijk inzicht krijgen in de mogelijke stageopdrachten die de studenten vanaf komend jaar uit gaan voeren. Als extra waarde wordt een community opgericht waarmee de studenten met de bedrijven kunnen communiceren en na afloop van het programma in contact kunnen blijven.
Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij de deelnemende partijen een goede start hebben gemaakt met dit nieuwe initiatief tussen Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit en het bedrijfsleven.
Bedrijven die interesse hebben in deelname aan dit logistieke talentenprogramma kunnen contact opnemen met Albert Mandemakers via mandemakers.a@nhtv.nl.

 

;