Van de auto naar de fiets
Opleiding

Van auto naar de fiets

Door Tycho de Veld - 180107
 

Het gebruik van de fiets in de stad neemt toe. Het is namelijk de snelste en makkelijkste manier om door de stad te reizen. Is het daarom niet beter dat de auto uit de binnenstad verdwijnt en de fiets zijn plaats inneemt?

 

De auto zie je overal en is een van de belangrijkste vervoersmiddelen in de wereld. Veel mensen hebben een rijbewijs en een auto in hun bezit en dat komt, omdat het erg makkelijk is om jezelf te verplaatsen met de auto. Maar is de auto altijd wel de beste manier om van A naar B te gaan? De meeste binnensteden is Nederland zijn niet ingericht voor het grootschalige gebruik van de auto. Welke gevolgen zou het hebben als de binnenstad een autovrije zone wordt, en de fiets het meest gebruikte vervoersmiddel wordt in de binnenstad?
Op het moment zijn er teveel auto’s in de binnenstad. De meeste binnensteden in Nederland zijn ontstaan en/of hebben bebouwing die geplaatst is in de middeleeuwen. Ze zijn er dus niet op ingericht dat er auto’s doorheen rijden, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Er wordt dus ook verwacht dat de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad verbeterd wordt als hier geen auto’s meer mogen komen.
Waarom moet de auto vervangen worden door de fiets? Uit onderzoek blijkt dat een merendeel van alle fietsers en wandelaars in Nederland een positief gevoel krijgt tijdens het fietsen/wandelen (Harms, et al., 2017). Het is dus erg goed voor de mentale gezondheid. Mensen die meer gebruik maken van de fiets dan van de auto zijn vaak minder gestrest dan mensen die wel meer gebruik maken van de auto (Willis, D. et al., 2013).

1

Naast dat fietsen positieve effecten heeft op de mentaliteit van mensen, heeft het natuurlijk ook positieve effecten op de gezondheid van gebruikers. Als je vaker fietst dan autorijdt voorkom je dat je overgewicht krijgt. Dit komt vooral, omdat regelmatig fietsen ongeveer het zelfde effect heeft als 2 keer fitnessen per week (Hendriksen, 2010)
Een andere reden waarom het beter is om te fietsen in de binnenstad is heel simpel gezegd omdat het makkelijk is. vrijwel bijna iedereen in Nederland kan fietsen en elk huishouden heeft wel één of meer fietsen (Hendriksen, 2010). Je hoeft minder te letten op anderen als je fietst en een fiets in Nederland kost niet zoveel.
Ook door de komst van de e-fiets is het vooral voor ouderen makkelijker geworden om zich te verplaatsen met de fiets. En het is ook belangrijk dat fietsen een soort van rustmoment is voor veel mensen (Harms, et al., 2017).

Wat betekent het eigenlijk voor de leefbaarheid en veiligheid van de mensen in de binnenstad als daar de auto’s zouden verdwijnen?
Ten eerste zal de luchtkwaliteit in de binnenstad verbeteren. Auto’s stoten namelijk broeikasgassen uit die slecht zijn voor het milieu en dus ook voor de luchtkwaliteit. Elke km die afgelegd zou worden met de fiets in plaats van met de auto bespaart ons 150 gram koolstofdioxide, 0,2 gram stikstofoxiden en 0,01 gram fijnstof (KiM, 2017).
Ten tweede zal ook de geluidsoverlast verminderen in de binnenstad. Ongeveer één derde van alle Nederlanders heeft last van geluiden afkomstig van het verkeer.
Uit onderzoek blijkt dan ook dat een halvering van motorvoertuigen op de weg een waarneembaar verschil zou opleveren van 3 dB (Hendriksen, 2010).
NB: Elke 3 dB meer zorgt voor een gevoelsmatige verdubbeling van geluid.
Ten derde is fietsen, zoals al eerder verteld, de snelste manier van reizen in de binnenstad. Dit komt doordat een fiets minder ruimte in beslag neemt dan een auto. Een rijdende auto neemt namelijk 28x zoveel plek in als een rijdende fiets en een geparkeerde auto neemt 10x zoveel plek in als een geparkeerde fiets (Hendriksen, 2010)

2

Naast voordelen heeft het ook nadelen als er meer gefietst wordt in de binnenstad. Er moet namelijk goed gelet worden op de fietsveiligheid. De afgelopen jaren zijn namelijk het aantal doden bij fietsongevallen toegenomen. Het is zelfs zo dat bij ongeveer 40% van alle fietsongevallen geen motorvoertuigen betrokken zijn. (Schepers, P. et al, 2017). Het maakt hierbij niet uit of het een e-fiets is, want die zijn niet gevaarlijker dan de normale fiets. De reden dat het aantal verkeersongevallen met de e-fiets toeneemt komt door de voornaamste gebruiker van de e-fiets, dit zijn namelijk ouderen (Valkenberg, H. et al., 2017).

3

De conclusie die getrokken kan worden uit alle resultaten van eerdere onderzoeken, is dat een autovrije binnenstad beter is voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens en dat het ook beter is voor het milieu.
Problemen die voor zouden kunnen komen in een autovrije binnenstad, is nog altijd een groot aantal fietsongevallen. Deze problemen zou je kunnen voorkomen door goed om te gaan met de vrijgekomen ruimte en deze te benutten voor betere en veiligere fietsvoorzieningen, denk bijvoorbeeld aan bredere fietspaden.

Bibliografie

Harms, et al. (2017). Stabiele beelden verdiept; trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Hendriksen, I. e. (2010). Fietsen is groen, gezond en voordelig. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

KiM. (2017). Mobiliteitsbeeld 2017. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Schepers, P. et al. (2017). Bicycle fatalities: trends in crashes with and without motor vehicles in The Netherlands. Transportation research part F: taffic psychology and behaviour.

Valkenberg, H. et al. (2017). Fietsongevallen in Nederland; SEH-behandelingen 2016. Amsterdam: VeiligheidNL.

Willis, D. et al. (2013). Uniquely Satisfied: Exploring Cyclist Trip Satisfaction. Washington DC: Transportation Research Board.

;