Vosdonk Etten-Leur niet klaar voor toekomst: studenten schieten te hulp
Stories

Vosdonk Etten-Leur niet klaar voor toekomst: studenten schieten te hulp

Als de bedrijven op industrieterein Vosdonk in Etten-Leur geen maatregelen nemen, dan slibt het terrein over een aantal jaar dicht met voertuigen, worden bedrijven onbereikbaar, loopt het bij hevige regen deels onder en worden klimaatdoelstellingen niet gehaald.

Deze conclusie trekken zes studenten van de Breda University of Applied Siences in een onderzoek dat ze deden naar de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Hun eindrapport kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Oosterhout.

Onderzoeksopdracht

De problemen rond mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid spelen natuurlijk niet alleen op Vosdonk, maar dat was wel het terrein dat ze voor hun onderzoek kozen. Hoe houd of maak je het terrein ‘futureproof’, luidde de onderzoeksopdracht.

Dat leidde tot een aantal belangrijke aanbevelingen. Eén van die aanbevelingen is de plaatsing van een mobiliteitshub aan het begin van het bedrijventerrein. Gedacht wordt aan een locatie waar nu autodealers zitten, maar die zouden op termijn vertrekken. Vanaf die plek zouden werknemers van de bedrijven per fiets of busje voor gezamenlijk vervoer naar hun werk moeten gaan.

Daarbij adviseren de studenten plaatsing van een pick-up point bij die hub, waar alle busjes die nu nog dagelijks met hun pakjes over het terrein rijden hun pakketten afgeven. Een centraal pakjespunt dus, wat - zo berekenden de studenten - 880 kilometers bespaart die al die busjes dagelijks gezamenlijk op dat bedrijventerrein afleggen. En dat levert weer een forse vermindering van de CO2-uitstoot (132 ton per dag) op. ,,Ik was verbaasd over die uitkomst", zegt Harm Jonkers, één van de studenten die aan het onderzoek werkten.

Jonkers: ,,We hebben de bedrijven ook geadviseerd zonnepanelen te plaatsen en groene daken aan te leggen. Die groene daken absorberen de regen en dat voorkomt bij zware regenval dat rioleren overstromen en het bedrijventerrein onder water loopt. De studenten berekenden dat op de daken van Vosdonk in totaal 424.780 panelen geplaatst kunnen worden die bij elkaar bijna 100 miljoen kilowattuur stroom opleveren.

Tot slot adviseren de studenten de bedrijven om hun afvalstromen om te zetten in grondstoffen die op het eigen terrein hergebruikt kunnen worden (circulaire economie). De gemeente neemt de aanbevelingen mee in het overleg met de Industriële Kring en de uitkomsten neemt ze mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

;