Wat als de Rotterdamse haven gesloten wordt?
Opleiding

Wat als de Rotterdamse haven gesloten wordt?

Door Lars van de Wouw - 183204
 

Een nieuw telefoonhoesje via het Chinese AliExpress, aardolie om benzine van te maken, ontelbare eetbare producten uit tropische landen. Het is bijna niet voor te stellen wat er allemaal aan producten binnenkomt in de haven van Rotterdam. De haven is dan ook niet meer weg te denken binnen Nederland, Europa en zelfs de rest van de wereld. Maar wat nou als het ooit zover zou komen dat de haven moet sluiten, wat zijn dan de gevolgen?

 

1

Figuur 1: De haven van Rotterdam (Kok, 2014)

Feiten en cijfers

467.400.000.000, ofwel 476,4 miljoen ton. Dat is het gewicht in kilogram dat in 2017 verwerkt is in de haven van Rotterdam. (Port of Rotterdam, sd) Hiervan is 323,9 miljoen ton de haven binnengekomen, ten opzichte van de 143,4 miljoen ton die de haven juist verlaten heeft. (Port of Rotterdam, sd) Met deze cijfers mag Rotterdam zich ‘de 10e haven van de wereld’ noemen en zelfs de allergrootste binnen Europa. In totaal werd er in 2017 ruim 21 miljard euro verdiend, meer dan 3 procent van het totaal binnen Nederland. (Port of Rotterdam, sd) Ter vergelijking, luchthaven Schiphol bracht het afgelopen jaar ruim 9 miljard euro op voor de Nederlandse staat. Dit komt neer op bijna 1,5% van het totaalbedrag. (Volkskrant, sd) De Rotterdamse haven en Schiphol zijn dus van enorm belang voor de Nederlandse economie. Samen zijn zij goed voor een slordige 5% van het totale inkomen van Nederland.

2

Figuur 2: Schiphol (Vliegen in Nederland, 2017)

Werkgelegenheid

Dat er ontzettend veel geld en producten omgaan in de haven, dat staat vast. De haven van Rotterdam is echter ook ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid binnen Nederland. Op dit moment biedt de haven werkgelegenheid aan ruim 180.000 mensen. Met de huidige aanleg van de tweede Maasvlakte komen daar nog eens ruim 10.000 banen bij. (Port of Rotterdam, sd) Dit aantal komt neer op een kleine 20 procent van de beroepsbevolking in de regio Rijnmond, ofwel Rotterdam en aangrenzende gemeenten. (Port of Rotterdam, sd) Naast het feit dat er heel veel mensen kunnen werken in de haven, is er ook nog eens een enorme diversiteit aan banen. De haven is zo groot, dat er gigantisch veel verschillende taken ontstaan. Dit biedt weer werkgelegenheid aan enorm veel verschillende type mensen. Natuurlijk moeten er mensen werken die de kranen en overige machines kunnen besturen, vrachtwagens rijden, of op een heftruck in een magazijn rondrijden. Over het algemeen niet het moeilijkste werk. De haven biedt echter ook werkgelegenheid aan hoger opgeleide mensen zoals Expediteurs, de planners van logistieke taken, of loodsen om de allergrootste schepen de haven in en uit te krijgen. Naast de hoeveelheid geld die er verdiend wordt in de haven van Rotterdam, levert de haven dus ook nog eens een grote hoeveelheid werk op. We kunnen dus wel stellen dat de haven van zeer groot belang is voor Nederland, maar wat maakt de haven van Rotterdam nou zo goed en belangrijk?

Uniek

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa en ook wereldwijd telt de haven zeker mee. Wat maakt de Rotterdamse haven nou zo uniek? Rotterdam heeft meerdere erg gunstige factoren voor een zeehaven. Ten eerste de diepte van het water. De diepte in de haven bedraagt ruim 20 meter, diep genoeg voor de allergrootste containerschepen ter wereld. Ter vergelijking de havens van Antwerpen en Hamburg, respectievelijke de 2e en 3e haven van Europa, zijn ongeveer 16 en 13 meter diep. (Port of Antwerp, sd)

3

Figuur 3: De haven van Antwerpen, na Rotterdam de grootste van Europa (Ondernemen in Antwerpen, sd)

Naast de diepte van de haven ligt Rotterdam ook nog eens dicht aan zee, wat weer extra kilometers varen scheelt. Zeker de tweede Maasvlakte, geschikt voor de allergrootste containerschepen, ligt direct aan zee. Ter vergelijking, vanaf zee tot aan respectievelijk de haven van Antwerpen of Hamburg bedraagt ruim 80 of 100 kilometer. Ook dit is dus enorm in het voordeel van Rotterdam.
Daarnaast is het de infrastructuur die van Rotterdam een van de best bereikbare havens ter wereld maakt. Rotterdam beschikt over een luchthaven, rivieren, goede snelwegen en rails door heel Europa. Volgens onderzoek van het ‘World Economic Forum’ heeft Nederland al zes jaar lang de beste haveninfrastructuur ter wereld. Dit hebben zij gepubliceerd in ‘The Global Competitiveness Report 2017-2018. (Port of Rotterdam, 2017) Wederom een groot voordeel ten opzichte van andere zeehavens. Al deze factoren zorgen ervoor dat Rotterdam een van de beste zeehavens ter wereld is.

Gesloten

Wanneer de haven van Rotterdam dus om wat voor reden dan ook gesloten zou worden, zal dit uiteraard grote gevolgen hebben. Alleen al de kleine 200.000 werknemers die er op dit moment werkzaam zijn zullen ander werk moeten zoeken.

4

Figuur 4: Onder andere de loodsen zullen ander werk moeten zoeken (Ellen26, sd)

Werk, dat er op dit moment niet direct voor ze is. Daarnaast zal hun mogelijke nieuwe baan ook niet in de buurt van Rotterdam zijn, waardoor de mensen óf iedere dag ver naar hun werk moeten reizen óf zullen moeten verhuizen.
Naast het feit dat zoveel mensen hun baan zullen verliezen wanneer de haven van Rotterdam sluit, zal het ook grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Het afgelopen jaar kwam er ruim 21 miljard euro binnen door de Rotterdamse haven. Geld, dat na een eventuele sluiting op een andere manier verdient moet worden. Ook volgens Jan van Elderen, docent aan Breda University of Applied Sciences te Breda, is de haven van Rotterdam onmisbaar voor Nederland. Hij beweert zelfs dat Nederland binnen 8 dagen failliet zou zijn wanneer de haven per direct zou sluiten. Dit geeft nogmaals aan wat het belang is van de haven van Rotterdam voor de Nederlandse economie.

De rest van de wereld

Ook andere landen zullen last hebben van een eventuele sluiting van de Rotterdamse haven. Natuurlijk de buurlanden van Nederland zoals Duitsland en Frankrijk. Daar gaan immers duizenden treinen, vrachtwagens en binnenvaartschepen heen per week. Deze landen zullen dan op andere wijze aan hun producten moeten komen. Bijvoorbeeld via de haven van Antwerpen of Hamburg, die dan weer niet groot genoeg zijn voor deze groei.

Naast het feit dat Europese landen een andere manier moeten vinden om aan hun producten te komen, wordt het ook voor de Nederlandse bedrijven onmogelijke om juist hun producten via Rotterdam te exporteren. Ook zij zullen dan op zoek moeten naar een andere manier voor de afzet van hun producten. Daarnaast zullen de allergrootste containerschepen uit Chinese havens, vol met onder andere telefoonhoesjes van AliExpress, niet meer kunnen aanmeren in Rotterdam. Uiteindelijk zal de complete goederenstroom over de hele wereld moeten veranderen. Bovendien moeten er nieuwe havens worden aangelegd of andere Europese havens moeten juist uitgebreid worden om het werk en de containers op te vangen die Rotterdam op dit moment doet. Kortom, een eventuele sluiting ook gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Dit zal uiteindelijk wel makkelijker op te vangen zijn dan de gevolgen voor de Nederlandse economie.

Conclusie

Gelukkig is de kans vrijwel gelijk aan nul dat het ooit tot een sluiting van de haven van Rotterdam komt. Wellicht zou dit ooit nog het geval kunnen zijn wanneer er nieuwe vormen van transport ontstaan. Tegen die tijd is de haven dan ook overbodig geworden en is het dus niet erg als de haven zou moeten sluiten. Voor nu is het echter ondenkbaar voor Nederland en de rest van de wereld dat de Rotterdamse haven zou sluiten. Daarvoor is de haven te belangrijk. UIteraard voor de mensen die er werken en voor de distributie van goederen naar de rest van Europa, maar al helemaal voor de economie van Nederland.
We moeten er dan ook vooral voor zorgen dat
het niet zover hoeft te komen dat de haven gesloten wordt. Op dit moment groeit Rotterdam nog juist enorm met de aanleg van de tweede Maasvlakte, die helemaal gereed moet zijn in 2030. (Maasvlakte2, sd) In mijn ogen een erg goede investering om ervoor te zorgen dat Rotterdam een van de belangrijkste havens ter wereld zal blijven, net zoals het nu is.

6

Figuur 6: Aanleg van de tweede Maasvlakte in volle gang (Maritiem nieuws, 2017)

Om antwoord te geven op de ondertitel. Nee, Nederland zou deze klap op dit moment niet te boven komen, net zoals mogelijk andere landen binnen Europa. Het is dan ook vooral van belang dat we juist zuinig zijn op onze haven!

Bibliografie

Ellen26. (sd). Pixabay. Opgehaald van Loodsboot: https://pixabay.com/nl/loodsboot-haven-containerschip-3396486/

Kok, J. (2014, Januari 21). Maritiem Nederland. Opgehaald van Groei in omringende zeehavens is Rotterdamse 'wake-upcall': http://www.maritiemnederland.com/nieuws/groei-in-omringende-zeehavens-is-rotterdamse-wake-upcall/item1294

Maasvlakte2. (sd). Port of Rotterdam. Opgehaald van Van plan tot uitvoering: https://www.maasvlakte2.com/nl/ind ex/show/id/109/aanleg

Maritiem nieuws. (2017, Mei 22). Maritiemnieuws. Opgehaald van Tweede Maasvlakte zorgt voor groeispurt in containeroverslag: https://maritiemnieuws.nl/79219/twe ede-maasvlakte-zorgt-voor- groeispurt-in-containeroverslag/

Ondernemen in Antwerpen. (sd). Ondernemen in Antwerpen. Opgehaald van Haven van Antwerpen: https://www.ondernemeninantwerpe n.be/investeren- antwerpen/investeringslocaties/haven
-van-antwerpen

Port of Antwerp. (sd). Port of Antwerp. Opgehaald van Dieper en groter: https://www.portofantwerp.com/nl/d ieper-en-groter

Port of Rotterdam. (2017, September 26). Port of Rotterdam. Opgehaald van Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/nederland- heeft-de-beste-haveninfrastructuur- ter-wereld

Port of Rotterdam. (sd). Port of Rotterdam. Opgehaald van Feiten & cijfers: https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/feiten-en-cijfers

Port of Rotterdam. (sd). Port of Rotterdam. Opgehaald van Een wereld vol kansen: https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/werk-en- onderwijs/werken-in-de-haven/een- wereld-vol-kansen

Reneverbrugge. (sd). Reneverbrugge. Opgehaald van Misschien zijn deze artikelen interessant voor je: https://www.reneverbrugge.nl/publicaties

Vliegen in Nederland. (2017, November 15). Vliegen in Nederland. Opgehaald van Piloten maken zich zorgen over veiligheid Schiphol: https://www.vliegeninnederland.nl/2 017/11/piloten-maken-zich-zorgen- over-veiligheid-schiphol/

Volkskrant. (sd). De Volkskrant. Opgehaald van Schiphol: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2016/schiphol/

;