Wil jij je praktische kennis uitbreiden via het Fietsforum Tilburg?
Algemeen

Wat doet het Fietsforum

Het FietsForum Tilburg heeft als taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het fietsbeleid en de uitvoering daar van. Daarnaast organiseert het FietsForum activiteiten om het fietsen in de stad te bevorderen. Dit alles vanuit het principe: de juiste vervoerwijze voor elke type verplaatsing of wel slimme mobiliteit. Jij als student kunt hieraan bijdragen en er veel van opsteken: al doende leer je. Vanuit de dagelijkse fietspraktijk en samen met Tilburgers, die een hart hebben voor fietsen. Win-Win dus...

Het Fietsforum levert/leverde een structurele bijdrage aan:

  • Alle snelfietsroutes vanuit en naar Tilburg
  • Fietsparkeervoorzieningen in het centrum, bij stations, winkelcentra en andere voorzieningen
  • De fietsvoorzieningen in de nu in ontwikkeling zijnde spoorzone
  • De planning en inrichting van fietsstraten
  • De uitvoering en evaluatie van ‘shared space’ situaties.
  • De fietspaden op de ringbanen en de cityring.
  • Het Fietsfestival Tilburg
  • Het monitoren van de kwaliteit van het fietsnetwerk, de fietsinfrastructuur en de bewegwijzering (door vrijwilligers)
  • Reageren op adviesvragen vanuit de gemeenteraad, ambtenaren en de portefeuillehouder.

Organisatie

Fietsforum Tilburg is een kleine, compacte en wendbare rijwilligersorganisatie (7 personen).

Jouw inzet

De leden vergaderen 1 x per maand en ontvangen een kleine vergoeding van de gemeente voor gemaakte onkosten; 2 x per jaar is er een overleg met de portefeuillehouder en veelvuldig met de betrokken ambtenaren.
Het belangrijkste werk doet het Fietsforum in projecten in wisselende samenstelling, soms in samenwerking met andere organisaties of personen

Interesse? Wil jij leren vanuit de praktijk?

Je kunt informatie krijgen bij:
Pieter van Bekkum, oud-hogeschooldocent Verkeerskunde BUas.
013-5426734
pietervanbekkum@ziggo.nl
of
info@fietsforumtilburg.nl.

 

 

 

;