Zoeken naar een speld in de hooiberg
Opleiding

Zoeken naar een speld in de hooiberg

Dit artikel was geschreven door Izy Theunissen als onderdeel van het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden tijdens academisch jaar 2020 - 2021

 

Je gaat studeren, heerlijk eindelijk van huis en op jezelf gaan wonen. Klinkt leuk toch? echter, het zoeken naar een kamer wordt steeds moeilijker. Het vinden van een plek waar je, je terug kan trekken maar ook met vrienden een biertje kan drinken is steeds meer beperkt in deze tijden van woningnood en vooral in de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam. Heb je uiteindelijk toch een plek gevonden, dan zit er ook nog een behoorlijk prijskaartje aan.

Woningnood

Ieder jaar stijgt het aantal studenten in een stad, terwijl het aantal woningen waar deze studenten terecht kunnen daalt. ’Zoals het er nu uitziet, zijn er tot het studiejaar 2025-2026 zo’n 43.000 kamers te weinig’’’ (Teije, 2019)’. Doordat er ieder jaar steeds minder aanbod is van studentenwoningen gaan de prijzen van deze woningen omhoog. Dit zou geen probleem moeten zijn als je dan ook een redelijke kamer zou krijgen. Vergeet het maar, je betaalt tegenwoordig in de grote studenten steden zoals Nijmegen, Amsterdam of Leiden de hoofdprijs voor een kamer van een paar m2. Hierbij helpt het ook niet dat er ieder jaar meer studenten bij komen waardoor deze prijzen steeds meer omhoog gaan.
Een bijkomend probleem is dat door deze hoge huurprijzen veel studenten moeten gaan lenen omdat ze het geld niet hebben om de kamer te betalen. Daarbij komen ook nog eens de studiekosten en kosten voor andere voorzieningen die betaald moeten worden, zoals eten en sporten. Veel studenten zien hier ontzettend tegenop. Het gaat immers om een groot bedrag dat ze terug moeten betalen en daar zijn sommige studenten, nadat ze zijn afgestudeerd, nog jaren mee bezig voordat deze lening volledig is afgelost.

Tijdelijke oplossingen

Veel studenten die op het moment dat ze aan hun studie beginnen nog geen kamer hebben gevonden, gaan op zoek naar een tijdelijke oplossing zodat ze toch nog ergens kunnen verblijven. Vaak is dit bij kennissen of bij familieleden die in de buurt wonen van de campus. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan zoeken studenten naar een ander alternatief. Dit kan in een antikraakpand zijn of bijvoorbeeld op een camping. Dit vinden bewoners uit de buurt en campingeigenaren niet altijd fijn en komen in actie. Dan zullen deze studenten weer naar een ander alternatief moeten zoeken.
Een concept dat de laatste jaren is ontstaan, is het studenthotel. Dit klinkt fantastisch; een kamer huren die van meubels is voorzien en met fiets, studeer-, sport- en wasmachineruimtes. Echter, hiervoor betaal je ook de hoofdprijs. Dit is dus wederom niet ideaal voor een student. (Bakker, Chris, 2018). Gelukkig zien veel hogescholen/ universiteiten dit probleem ook in. Zij bieden aan de studenten die nog niks hebben gevonden een alternatief. Zoals bijvoorbeeld in Wageningen met tijdelijke woonruimte op een kazerneterrein. Of , zoals in Eindhoven, met een website waarop studenten, alumni en medewerkers die een kamer over hebben deze aanbieden voor een tijdelijke periode (Teije, 2019). Dit zijn natuurlijk allemaal fijne oplossingen maar weliswaar voor een korte termijn. Het liefste willen studenten een plek waar ze kunnen blijven en zich thuis kunnen voelen.

Permanente oplossingen

Er zijn verschillende permanente oplossingen om de woningnood tegen te gaan. De eerste oplossing is nieuwe studentenwoningen bij bouwen. Dit klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Nieuwe woningen bouwen kost namelijk veel ruimte en geld en hoe kom je hier aan? Daarnaast zal er, doordat er aan het maken van deze woningen een prijskaartje hangt, sprake zijn van een hogere huurprijs. Dit is natuurlijk allemaal in het nadeel van de student.
Gelukkig is hier een oplossing voor, namelijk studentenwoningen bouwen in al bestaande gebouwen die op dat moment niet meer in gebruik zijn. Neem als voorbeeld: Maastricht daar hebben ze in het voormalige ’’Bonnefantencollege’’, een oud middelbare schoolgebouw dat oorspronkelijk gebouwd is als klooster, getransformeerd naar een studentencomplex waar ruim 257 studenten kunnen wonen. Op deze manier hoef je geen nieuwe voorziening te bouwen. Je hergebruikt een gebouw dat leeg staat. Een efficiënte en milieubewuste keuze. De tweede oplossing is een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen die komen kijken bij het aanbod en de vraag naar de studentenwoningen, hierbij hebben we het over de student zelf, verhuurder tot aan de gemeente. Om deze samenwerking te realiseren is er een actieplan ondertekend door deze partijen om het kamertekort voor studenten op te lossen. Het actieplan is een lange termijnoplossing waarin ze streven dat over 10 jaar de vraag env aanbod van het aantal studentenwoningen in evenwicht moet zijn. in dit actieplan zijn een aantal afspraken gemaakt waaraan de partijen zich zullen moeten houden om het uiteindelijke doel van evenwicht tussen de vraag en het aanbod van studentenwoningen te kunnen bereiken.
Daarnaast zullen de studenten beter moeten worden voorgelicht en erop voorbereid zijn dat het zoeken van een kamer geen makkelijk klusje is. Ook zullen ze hun rechten en plichten moeten kennen zodat ze “minder snel ten prooi vallen aan malafide verhuurders” (Erasmus magazine onafhankelijk journalistiek platform van de Erasmus universiteit Rotterdam, 2018) (DUB, 2018)

Toekomst

Het moge duidelijk zijn dat er in de toekomst anders gekeken zal worden naar de studentenhuisvesting. Met als doel vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht te brengen. Het benutten van leegstaande gebouwen is daarvoor een belangrijke schakel. Een samenwerkingsovereenkomst en actieplan van de betrokken partijen is hiervoor een goed uitgangspunt. Door deze samenwerking kunnen er namelijk betere en concretere afspraken gemaakt worden en zal de bouw van een al bestaand of nieuw studentencomplex sneller gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kunnen studenten in de toekomst sneller en goedkoper ergens terecht.

Bibliografie

Ten Teije, Stefan. 28-08-2019. Tekort aan studentenkamers blijft nog zeven jaar groot probleem. https://www.ad.nl/wonen/tekort-aan-studentenkamers-blijft-nog-zeven-jaar-groot-probleem~ac0a83dc/
Erasmus magazine. 04-10-2018. Nieuw landelijk actieplan moet kamernood oplossen. https://www.erasmusmagazine.nl/2018/10/04/oplossing-voor-kamernood-lokaal-maatwerk-en-betere-prognoses/
Borger, Sjouke. 14-07-2018. Tekort aan studentenwoning; wat is de oplossing?
https://www.breinstein.nl/nieuws/tekort-studentenwoningen/
Bakker, Chris. 15-07-2018. Analyse: de simpele verklaring voor een tekort aan studentenkamers. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198794/Analyse-de-simpele-verklaring-voor-een-tekort-aan-studentenkamers
DUB. 04-10-2018. Oplossing voor kamernood in actieplan: lokaal maatwerk en betere prognoses. https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/oplossing-voor-kamernood-actieplan-lokaal-maatwerk-en-betere-prognoses

;